(e-SH) 14 Januari -- Baca Gali Alkitab

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Baca Gali Alkitab

2 Raja-raja 2:19-25

Allah menyatakan kuasa-Nya kepada dan melalui orang-orang yang dengan setia menyatakan kehendak-Nya, serta memuliakan nama-Nya atas hidup mereka. Allah memakai mereka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Allah adalah Allah yang penuh kuasa jauh melebihi kuasa manusia dan apa pun yang ada di kolong langit ini.

Melalui hamba-hamba-Nya, Allah menyatakan kebaikan kepada manusia yang mengasihi-Nya dan menyatakan hukuman kepada mereka yang menolak-Nya.

Apa saja yang Anda baca?
1. Bagaimana keadaan air di kota Yerikho? (19)
2. Apa yang dilakukan Elisa untuk menyehatkan air itu kembali? (20-22)
3. Apa yang dilakukan oleh anak-anak di Kota Betel terhadap Elisa? (23)
4. Apa yang dilakukan Elisa terhadap mereka? (24)

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?
1. Apa peringatan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak atau orang yang tidak menghormati utusan Tuhan? Jelaskan!
2. Mestinya ada pelajaran yang kita dapatkan dari kepercayaan dan ketaatan penduduk Kota Yerikho terhadap abdi Allah. Apakah itu?
3. Adakah dosa yang pernah kita buat terhadap hamba Tuhan atau orang yang diutus untuk memberitakan kebenaran kepada kita? Uraikanlah!

Apa respons Anda?
1. Bagaimana sikap kita yang benar terhadap semua orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan kebenaran kepada kita?
2. Jika kita pernah mencemooh hamba Tuhan atau orang yang memberitakan kebenaran kepada kita, apa yang harus kita lakukan saat ini sebelum mendapat hukuman dari Tuhan?

Pokok Doa:
Memohon agar kita memiliki kerendahan hati untuk mau menerima orang-orang yang diutus Tuhan kepada kita.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?2+Raja-raja+2:19-25
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/2+Raja-raja+2:19-25

2 Raja-raja 2:19-25

19  Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa: "Cobalah lihat! Letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi."
20  Jawabnya: "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya.
21  Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata: "Beginilah firman TUHAN: Telah Kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi."
22  Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa.
23  Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya: "Naiklah botak, naiklah botak!"
24  Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama TUHAN. Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka empat puluh dua orang anak.
25  Dari sana pergilah ia ke gunung Karmel dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria.

e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar