(e-SH) 5 Juli -- Yesaya 55:1-13 - Panggilan Keselamatan

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Senin, 5 Juli 2021
Ayat SH: Yesaya 55:1-13

Judul: Panggilan Keselamatan

Mana yang Anda pilih: mengambil air dan gandum, juga susu dan anggur yang sudah disediakan dan diberikan dengan cuma-cuma, atau mengeluarkan uang untuk membelanjakan sesuatu yang tidak mengenyangkan? Kemungkinan besar orang akan memilih untuk mengambil yang sudah tersedia dan diberikan dengan cuma-cuma atau gratis. Keselamatan pun diberikan Allah kepada manusia dengan cuma-cuma. Ironisnya, banyak orang menolaknya.

Jalan untuk menerima keselamatan adalah mendengar dan datang kepada Allah, tanpa paksaan. Mereka yang memenuhi panggilan keselamatan dijamin hidup, bahkan Allah mengikat mereka dengan perjanjian abadi yang pernah dibuat-Nya dengan Daud (3). Dia pun menjadikan mereka sebagai partner keselamatan bagi bangsa-bangsa (4).

Keselamatan bersumber dari Allah. Manusia membutuhkan keselamatan karena berdosa. Allah memanggil manusia karena menghendaki manusia selamat. Dia memanggil setiap orang datang kepada-Nya, sebab setiap orang berpeluang besar memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma. Manusia juga diingatkan untuk tidak menghamburkan milik mereka demi memperoleh keselamatan palsu di luar Allah.

Dalam panggilan keselamatan, tersedia waktu perkenanan dari Allah bagi manusia untuk menyadari dosa dan meninggalkan kejahatan agar memperoleh kasih dan pengampunan-Nya yang melimpah. Di dalam keselamatan ada sukacita dan damai sejahtera. Hal itu bukan usaha manusia, melainkan pemberian Allah.

Kita pun telah diselamatkan dan menjadi milik Allah. Keselamatan itu tidak kita beli, tetapi dianugerahkan, dan tidak seorang pun mampu membelinya, juga tidak kita dapati di tempat mana pun. Kita adalah partner Allah dalam memberitakan karya keselamatan-Nya kepada orang lain. Waktu yang ada adalah kesempatan untuk merespons panggilan itu dan meninggalkan kejahatan dalam hidup kita.

Mari kita memohon kepada Allah supaya kita dimampukan untuk menghidupi keselamatan itu setiap hari. [EMR]

e-SH versi web: https://www.sabda.org/publikasi/sh/2021/07/05/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Yesaya+55:1-13
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Yesaya+55:1-13

Yesaya 55:1-13

 1  Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah! Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran!
 2  Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah Aku maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat.
 3  Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud.
 4  Sesungguhnya, Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa;
 5  sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kaukenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena TUHAN, Allahmu, dan karena Yang Mahakudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau.
 6  Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya selama Ia dekat!
 7  Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.
 8  Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN.
 9  Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu.
10  Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan,
11  demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.
12  Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai; gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan.
13  Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi TUHAN, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar