(e-RH) 8 September -- Ezra 7:1-10 - SIAP MENGAJAR, SIAP MELAKUKAN

Posted On // Leave a Comment

e-RH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                           e-Renungan Harian
      Sarana untuk bertumbuh dalam iman & menjadi saksi Kristus
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Tanggal: Selasa, 8 September 2020
Bacaan : Ezra 7:1-10
Setahun: Yehezkiel 25-28
Nats: Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat TUHAN dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. (Ezra 7:10)

Renungan:

SIAP MENGAJAR, SIAP MELAKUKAN

Tugas menjadi pengajar itu tidaklah mudah. Seorang pengajar dituntut untuk tidak hanya membuat setiap muridnya memahami apa yang telah diajarkannya. Sosok pengajar itu akan semakin "sempurna" ketika ia juga mampu melakukan semua yang telah diajarkannya. Pengajaran dan keteladanan adalah warisan terbaik yang diberikan para pengajar kepada murid-muridnya.

Kehidupan Ezra adalah teladan yang baik untuk kita ikuti. Mari perhatikan dengan seksama apa yang telah dilakukan Ezra seperti tercatat pada nas hari ini: "Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat TUHAN dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel." Hal ini menjelaskan kepada kita tentang tekad Ezra untuk meneliti, dan ketika mengetahui kebenaran firman Tuhan, ia lebih dulu melakukan, dan mempraktikkannya dalam keseharian hidupnya. Kemudian, barulah ia mengajarkannya kepada bangsa Israel.

Bukankah seharusnya demikian kita menjalani hidup kekristenan kita? Panggilan hidup kita sebagai garam dan terang di dunia yang gelap ini bukan hanya fasih saat mengajarkan kebenaran, tetapi kita pun harus menghidupi kebenaran itu. Seperti Ezra mengajarkan firman, ia terlebih dahulu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sudahkah firman Tuhan itu benar-benar diwujudnyatakan dalam perilaku kita sehari-hari? Tentu setiap orang akan memuliakan Bapa di surga ketika mereka mendapati bahwa kebenaran firman yang kita ajarkan itu telah hidup dalam perilaku keseharian kita. Hidupilah kebenaran supaya dengan demikian hidup kita memuliakan Allah. --SYS/www.renunganharian.net

KITA TIDAKLAH MEMULIAKAN ALLAH JIKA KITA HANYA PANDAI MENGAJAR FIRMAN NAMUN MENOLAK UNTUK MELAKUKANNYA.

e-RH situs: http://renunganharian.net
e-RH arsip web: https://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2020/09/08/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://apps.facebook.com/renunganharian/home.php?d=2020/09/08/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Ezra+7:1-10

Ezra 7:1-10

 1  Kemudian dari pada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artahsasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azarya bin Hilkia
 2  bin Salum bin Zadok bin Ahitub
 3  bin Amarya bin Azarya bin Merayot
 4  bin Zerahya bin Uzi bin Buki
 5  bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala.
 6  Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan TUHAN, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan TUHAN, Allahnya, melindungi dia.
 7  Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ketujuh zaman raja Artahsasta.
 8  Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ketujuh zaman raja itu.
 9  Tepat pada tanggal satu bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tepat pada tanggal satu bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia.
10  Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat TUHAN dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel.

Bacaan Alkitab Setahun: https://alkitab.sabda.org/?Yehezkiel+25-28
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Yehezkiel+25-28

e-RH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Dilarang memperbanyak isi Renungan Harian® tanpa izin tertulis dari penerbit.
Renungan Harian® milik Yayasan Gloria -- Copyright © 2020 Yayasan Gloria.
- - -
Anda diberkati melalui Renungan Harian®?
Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Yayasan Gloria.
BCA Rekening No. 456 500 8880 a.n. YAY GLORIA

0 komentar:

Posting Komentar