(e-SH) 9 Februari -- 2 Samuel 12:26-31 - Tunduk pada Otoritas

Posted On // Leave a Comment

e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Minggu, 9 Februari 2020
Ayat SH: 2 Samuel 12:26-31

Judul: Tunduk pada Otoritas

Sak beja-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada 'seuntung-untungnya orang lupa, masih untung orang yang selalu ingat dan waspada'. Demikianlah nasihat Ronggowarsito (1802-1873) dalam bukunya Kalatidha (zaman edan). Tak mudah bersikap lurus dan murni dalam zaman edan. Karena itu, Ronggowarsito mendorong manusia sezamannya untuk senantiasa mengingat jati diri, waspada, dan tahu diri.

Salah satu pribadi yang tetap mengingat jati dirinya dalam nas hari ini adalah Yoab. Panglima perang Israel itu sengaja menghentikan serangan terakhirnya terhadap Raba dan mengirimkan orang kepada Daud dengan permohonan agar raja sendirilah yang menaklukkan kota itu (28). Yoab menyadari bahwa dia memang panglima perang, tetapi dia juga memahami bahwa pangkat yang dia sandang sesungguhnya merupakan pemberian Daud. Yoab tidak mencari nama untuk dirinya. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah bawahan. Karena itu, Yoab menyerahkan penaklukan Kota Raba kepada Raja Daud. Yoab sungguh pribadi yang tahu diri. Raja Daud, yang sungguh-sungguh memahami itikad baik panglimanya, lalu memimpin perebutan Kota Raba (20).

Tindakan Yoab patut dijadikan teladan. Kadang kita-sebagai bawahan-merasa kesal kalau atasan kita mendapatkan pujian. Kita merasa telah berjerih lelah, namun atasanlah yang mendapat nama. Jika demikian, baiklah kita ingat, pertama, atasan kitalah yang telah mengangkat kita sebagai bawahannya. Itu berarti, tanpa atasan, kita tidak akan pernah mengerjakan tugas tersebut. Kedua, jika ada persoalan dengan pekerjaan kita, maka yang bertanggung jawab adalah atasan kita. Memang itulah yang biasa terjadi-atasan bertanggung jawab atas pekerjaan seluruh bawahannya. Jika anak buah salah, maka atasanlah yang dipecat. Karena itu, baiklah kita menempatkan diri selaku bawahan dengan sebaik-baiknya. Syaratnya: mari kita belajar bijaksana dan waspada!

Doa: Tolong kami mampu menempatkan diri kami sebagai bawahan yang baik. [YMI]

e-SH versi web:http://www.sabda.org/publikasi/sh/2020/02/09/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?2+Samuel+12:26-31
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/2+Samuel+12:26-31

2 Samuel 12:26-31

26  Yoab berperang melawan Raba, kota bani Amon dan ia merebut kota kerajaan.
27  Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan: "Aku berperang melawan kota Raba, dan telah merebut pula kota air.
28  Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu."
29  Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya.
30  Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu.
31  Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak; juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab


0 komentar:

Posting Komentar