(e-RH) 5 Mei -- ESTER 4:15-5:8 - KEBERANIAN BERKORBAN

Posted On // Leave a Comment
e-RH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                           e-Renungan Harian
      Sarana untuk bertumbuh dalam iman & menjadi saksi Kristus
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Tanggal: Jumat, 5 Mei 2023
Bacaan : ESTER 4:15-5:8
Setahun: 2 Raja-raja 11-13
Nats: "..., dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, ... kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." (Ester 4:16)

Renungan:

KEBERANIAN BERKORBAN

Bagaimana sikap kita bila ada seseorang yang telah bersekolah tinggi dan menempuh studi di luar negeri, tetapi rela meninggalkan kenyamanan dan karirnya di perusahaan besar dengan gaji tinggi demi mengasihi dan mengajar sesamanya di daerah pedalaman yang terbatas dan berbahaya?

Ester telah menjadi ratu dan hidup dalam kenyamanan di istana. Ia dilayani begitu rupa oleh pelayan yang begitu banyak. Adalah pergumulan berat ketika ia dihadapkan pada pilihan sulit, tetap hidup dalam kenyamanan tetapi bangsanya binasa atau menyelamatkan bangsanya tetapi ia berisiko menghadapi kematian.

Ketika diingatkan Mordekhai (Est. 4:14), Ester sadar dan meminta dukungan saudara sebangsanya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Pernyataannya "kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati" adalah luar biasa dan menunjukkan keberanian Ester untuk kehilangan kenyamanan bahkan mengorbankan diri. Ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Pada akhirnya Tuhan turut bekerja sehingga raja berkenan ketika Ester menghadap dan memberi Ester kesempatan untuk menyampaikan keinginannya dan membela bangsanya.

Meninggalkan kenyamanan, bahkan hanya sekedar berada pada risiko kehilangan kenyamanan, adalah hal yang menakutkan bagi banyak orang. Untuk sekadar menolong sesama yang kesulitan atau diperlakukan tidak adil pun, tidak banyak orang yang berani karena berisiko kehilangan waktu, tenaga, uang, atau kesenangan sendiri. Marilah kita belajar berani berkorban bagi sesama mulai dari hal-hal kecil. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi kita. --ANT/www.renunganharian.net
   
KITA BERANI DAN MAU BERKORBAN KARENA TUHAN TELAH BERKORBAN BAGI KITA.

e-RH situs: http://renunganharian.net
e-RH arsip web: https://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2023/05/05/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?ESTER+4:15-5:8

ESTER 4:15-5:8

15  Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai:
16  "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangkupun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati."
17  Maka pergilah Mordekhai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya.
 1  Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu.
 2  Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu.
 3  Tanya raja kepadanya: "Apa maksudmu, hai ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu."
 4  Jawab Ester: "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja."
 5  Maka titah raja: "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester.
 6  Sementara minum anggur bertanyalah raja kepada Ester: "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi."
 7  Maka jawab Ester: "Permintaan dan keinginan hamba ialah:
 8  Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman; maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja."

Bacaan Alkitab Setahun: https://alkitab.sabda.org/?2+Raja-raja+11-13
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/2+Raja-raja+11-13

e-RH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Dilarang memperbanyak isi Renungan Harian® tanpa izin tertulis dari penerbit.
Renungan Harian® milik Yayasan Pelayanan Gloria -- Copyright © 2023 Yayasan Pelayanan Gloria.
- - -
Anda diberkati melalui Renungan Harian®?
Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Yayasan Pelayanan Gloria.
BCA Rekening No. 456 500 8880 a.n. YAYASAN PELAYANAN GLORIA

0 komentar:

Posting Komentar