(e-SH) 21 Juli -- Yesaya 65:17-25 - Usahakanlah Damai dan Sejahtera

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Rabu, 21 Juli 2021
Ayat SH: Yesaya 65:17-25

Judul: Usahakanlah Damai dan Sejahtera

Yesaya menubuatkan tentang kehidupan damai yang akan meliputi seluruh ciptaan. Allah akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang penuh sorak-sorai dan penduduk yang girang sehingga tiada lagi tangisan (17-19). Yerusalem baru menjadi tempat bagi orang yang sehat, berumur panjang, dan makmur, yang mana ini menandakan berkat dan kehadiran Allah (20-25).

Nubuat Nabi Yesaya dalam firman Allah hari ini dapat dipahami sebagai pernyataan janji Allah yang menumbuhkan pengharapan umat-Nya. Nubuat tersebut juga dapat dipahami sebagai pernyataan kehendak Allah agar manusia terus mengupayakan damai sejahtera. Selain itu, nubuat tersebut dipahami sebagai penanda berkat dan kehadiran Allah dalam sejarah kehidupan manusia dan dunia.

Tampaknya, Allah memiliki rencana masa depan yang baru agar manusia hidup sehat, berumur panjang, dan makmur. Bila orang hidup sehat dan makmur, ia akan merasakan kedamaian. Ini berdampak positif memperpanjang usianya. Dengan demikian, perlu ada upaya-upaya peningkatan kualitas hidup yang sejalan dengan rencana Allah bagi dunia ini.

Pertama, hal yang perlu terus diupayakan adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang dimaknai secara menyeluruh dalam dimensi jasmani, rohani, dan sosial. Setiap orang perlu menyadari kebutuhan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. Kesadaran terhadap hal ini tentu akan menghasilkan relasi yang sehat dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan alam, dan dengan Allah. Kedua, hal yang perlu juga diusahakan adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan hidup lainnya.

Hidup damai dan sejahtera tentu merupakan dambaan semua orang. Kita meyakini, Allah yang menjadi sumber damai sejahtera tentu akan menepati janji-Nya. Kita pun perlu bertekad mewujudkan damai sejahtera di dunia, pada masa kini dan masa depan. Kita memohon kiranya Allah berkenan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan hikmat kepada kita. [CHR]

e-SH versi web: https://www.sabda.org/publikasi/sh/2021/07/21/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Yesaya+65:17-25
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Yesaya+65:17-25

Yesaya 65:17-25

17  "Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru; hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati.
18  Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan, sebab sesungguhnya, Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan.
19  Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan bergirang karena umat-Ku; di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangpun tidak.
20  Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur seratus tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur seratus tahun akan dianggap kena kutuk.
21  Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga; mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga.
22  Mereka tidak akan mendirikan sesuatu, supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu, supaya orang lain memakan buahnya; sebab umur umat-Ku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihan-Ku akan menikmati pekerjaan tangan mereka.
23  Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati TUHAN, dan anak cucu mereka ada beserta mereka.
24  Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya; ketika mereka sedang berbicara, Aku sudah mendengarkannya.
25  Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung-Ku yang kudus," firman TUHAN.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar