(e-SH) 13 Februari -- Baca Gali Alkitab

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Baca Gali Alkitab

1 Raja-raja 2:1-12

Menjelang kematiannya, Raja Daud berpesan kepada Salomo. Ada empat poin utama yang menjadi pesan Raja Daud kepada Salomo. Pertama, pesan Raja Daud tersebut sama seperti firman Allah kepada Yosua ketika hendak memimpin bangsa Israel memasuki Tanah Perjanjian (lih. Yos. 1:5-7). Kedua, Salomo harus menunjukkan kewibawaannya sebagai laki-laki, yaitu mencerminkan citra Allah. Ketiga, Salomo harus menaati firman Allah yang tertulis di dalam hukum-hukum Musa (lih. Yos. 1:7-8). Keempat, Salomo harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah supaya keturunannya tidak terputus dari takhta Israel, sesuai janji Tuhan kepada Raja Daud (lih. 2Sam. 7:12-14).

Ada juga pesan Daud yang bersifat politik, yaitu terkait dengan: 1) Yoab yang membunuh kedua panglima Israel di masa damai; 2) anak-anak Barzilai yang menyambut Raja Daud ketika melarikan diri dari Absalom; 3) Simei yang mengutuki Raja Daud ketika pergi ke Mahanaim. Raja Daud memerintah Israel selama 40 tahun.

Apa saja yang Anda baca?
1. Kepada siapa Raja Daud berpesan sebelum ia meninggal dunia? (1)
2. Apa isi pesan terakhir Raja Daud tentang cara hidup yang harus dijalani oleh Salomo? (2-4)
3. Apa isi pesan terakhir Raja Daud kepada Salomo terkait dengan musuh-musuh politiknya? (5-9)
4. Di mana Raja Daud dikuburkan, berapa lama dia memerintah Kerajaan Israel, dan siapa penggantinya? (10-12)

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?
1. Apakah Anda mengingat dan melakukan pesan orang tua yang menyuruh Anda untuk menghayati firman Allah? Jelaskanlah!

Apa respons Anda?
1. Bagaimanakah seharusnya Anda bersikap terhadap firman Allah yang telah Anda terima melalui orang tua Anda?

Pokok Doa:
Permohonan untuk diberi hikmat dan kesabaran menerima pesan firman Allah yang diberikan melalui orang tua kita.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?1+Raja-raja+2:1-12
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/1+Raja-raja+2:1-12

1 Raja-raja 2:1-12

 1  Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya:
 2  "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki.
 3  Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan-Nya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kaulakukan dan dalam segala yang kautuju,
 4  dan supaya TUHAN menepati janji yang diucapkan-Nya tentang aku, yakni: Jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapan-Ku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel.
 5  Dan lagi engkaupun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah.
 6  Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati.
 7  Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kautunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab merekapun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom.
 8  Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin, dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim, tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan dan aku telah bersumpah kepadanya demi TUHAN: Takkan kubunuh engkau dengan pedang!
 9  Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kaulakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati."
10  Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud.
11  Dan Daud memerintah orang Israel selama empat puluh tahun; di Hebron ia memerintah tujuh tahun, dan di Yerusalem ia memerintah tiga puluh tiga tahun.
12  Salomo duduk di atas takhta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar