(e-SH) 16 Januari -- Matius 10:1-15 - Memberitakan Injil dengan Ramah-tamah

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Sabtu, 16 Januari 2021
Ayat SH: Matius 10:1-15

Judul: Memberitakan Injil dengan Ramah-tamah

Yesus memercayakan pengusiran roh-roh jahat dan penyembuhan segala penyakit dan kelemahan kepada murid-murid-Nya (1). Yesus mengutus para murid untuk memberitakan bahwa Kerajaan Surga sudah dekat (7). Yesus meminta kepada para murid untuk bermurah hati ketika melakukan perintah-Nya (8).

Yesus meminta para murid untuk memberitakan Kerajaan Surga kepada orang Israel terlebih dahulu. Pemberitaan mereka disertai dengan tanda-tanda kuasa dari Yesus yang melenyapkan kekuasaan si jahat, yaitu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan-setan. Uniknya, Yesus meminta pemberitaan ini dilakukan dalam kesederhanaan. Pemberitaan yang sangat bergantung pada belas kasihan dan keramahtamahan orang lain (5-12).

Orang-orang yang menyambut para murid dengan belas kasihan dan memperlihatkan keramahtamahan inilah yang menerima kabar baik. Sedangkan, yang tidak menyambut mereka, akan menerima penghukuman. Yesus dengan bijak mengingatkan murid-murid bahwa ada orang-orang yang menolak dan menerima mereka.

Sebagai murid Yesus pada masa kini, kita adalah pemberita Injil Kerajaan Surga dengan konteks masa kini. Allah menghendaki agar kita menjadi orang yang sederhana. Kita membuka diri menerima belas kasih dan merasakan ramah-tamah dari orang-orang yang kita layani. Kita dilatih menjadi rendah hati dan tidak sombong. Keramahtamahan memberi ruang perjumpaan antara yang melayani dengan yang dilayani.

Di dalam ruang perjumpaan tersebut, kita tidak boleh merasa lebih tinggi dan lebih mengerti kebenaran. Kita tidak boleh menjadi sombong. Dengan rela hati menerima belas kasih, kita dapat terus belajar rendah hati dan tidak sombong.

Dengan terus belajar menyampaikan kabar baik dengan ramah-tamah, diri kita dan orang-orang yang kita layani menjadi terberkati. Mari kita memohon penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas pelayanan kita di mana pun. [JHN]

e-SH versi web: https://www.sabda.org/publikasi/sh/2021/01/16/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Matius+10:1-15
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Matius+10:1-15

Matius 10:1-15

 1  Yesus memanggil kedua belas murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
 2  Inilah nama kedua belas rasul itu: Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya,
 3  Filipus dan Bartolomeus, Tomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus,
 4  Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia.
 5  Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka: "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria,
 6  melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
 7  Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat.
 8  Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.
 9  Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu.
10  Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya.
11  Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat.
12  Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka.
13  Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya, jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.
14  Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu.
15  Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya dari pada kota itu."


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar