(e-SH) 16 Januari -- Baca Gali Alkitab

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Baca Gali Alkitab

Matius 10:1-15

Matius menceritakan perihal Tuhan Yesus memanggil para murid-Nya untuk datang dan berkumpul bersama-Nya karena Dia hendak mengutus mereka. Ada dua konteks pengutusan para murid di dalam cerita Injil. Pertama, berhubungan dengan pengutusan 12 murid (bdk. Mrk. 6:7-13; Luk. 9:1-6). Kedua, ditujukan kepada 70 murid (bdk. Luk. 10:1-12).

Matius menyebut kumpulan murid-murid Tuhan Yesus "keduabelas murid" sebagai lambang "Israel yang baru". Mereka oleh Matius disebut rasul, yang secara harfiah artinya "yang diutus". Orang yang memperoleh sebutan ini mempunyai kuasa untuk bertindak atas nama yang mengutus dirinya. Karena para rasul diutus oleh Tuhan Yesus, maka mereka bertindak atas nama-Nya.

Apa saja yang Anda baca?
1. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap para murid? (1)
2. Siapa sajakah nama-nama ke-12 rasul Tuhan Yesus? (2-4)
3. Wilayah mana yang tidak boleh didatangi, ke mana seharusnya mereka pergi, dan apa yang harus mereka lakukan di tempat tersebut? (5-8)
4. Barang-barang apa saja yang tidak boleh dibawa oleh para rasul dan di mana mereka boleh menginap? (9-11)
5. Dalam hal apa salam diberikan, dan bagaimana merespons terhadap penerimaan atau penolakan salam tersebut? (12-15)

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?
1. Apa yang menjadi tugas dan panggilan Anda sebagai pengikut Tuhan Yesus?
2. Apakah Anda menikmati tugas dan panggilan Anda sebagai pengikut Tuhan Yesus pada saat ini?

Apa respons Anda?
1. Hambatan apakah yang Anda hadapi di dalam melakukan tugas dan panggilan Anda sebagai pengikut Tuhan Yesus?
2. Bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut?

Pokok Doa:
Permohonan penyertaan Allah untuk memperjelas panggilan hidup dan berkarya memuliakan nama-Nya.

e-SH versi web: https://www.sabda.org/publikasi/sh/2021/01/16/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Matius+10:1-15
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Matius+10:1-15

Matius 10:1-15

 1  Yesus memanggil kedua belas murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
 2  Inilah nama kedua belas rasul itu: Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya,
 3  Filipus dan Bartolomeus, Tomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus,
 4  Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia.
 5  Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka: "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria,
 6  melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
 7  Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat.
 8  Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.
 9  Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu.
10  Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya.
11  Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat.
12  Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka.
13  Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya, jika tidak, salammu itu kembali kepadamu.
14  Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu.
15  Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya dari pada kota itu."


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar