(e-RH) 10 Mei -- (e-RH) 10 Mei -- Amsal 31:10-31 - LEHER BAGI KEPALA

Posted On // Leave a Comment

e-RH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                           e-Renungan Harian
      Sarana untuk bertumbuh dalam iman & menjadi saksi Kristus
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Tanggal: Minggu, 10 Mei 2020
Bacaan : Amsal 31:10-31
Setahun: 2 Raja-raja 24-25
Nats: Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. (Amsal 31:29)

Renungan:

LEHER BAGI KEPALA

Sosok istri yang cakap! Sosok wanita seperti inilah yang sangat didambakan oleh penulis kitab Amsal ini. Dengan jelas ia menyatakan hasratnya: Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata (ay. 10). Kehadirannya selalu memberi suaminya keuntungan, ia selalu berbuat baik dan tidak pernah berbuat jahat sepanjang umurnya, tangannya tidak pernah berhenti untuk mengerjakan sesuatu demi keuntungan keluarganya. Seorang istri yang cakap itu takut akan Tuhan! Sungguh sebuah gambaran sosok istri yang sempurna bagi keluarganya.

Keberhasilan sebuah pernikahan itu sangat ditentukan oleh peran seorang istri. Jika boleh digambarkan, sosok istri itu bak leher bagi kepala. Tugas leher adalah memberi kekuatan dan menopang kepala agar tetap berdiri. Jika leher lemah maka kepalapun akan goyah dan jatuh. Tidaklah mengherankan apabila sosok istri yang cakap itu-dalam bahasa Ibrani ditulis sebagai chayil- diterjemahkan sebagai sosok army yang powerful, host, strenght and strong. Seorang wanita mempunyai kekuatan untuk mengerjakan banyak hal sekaligus yang tidak mampu dilakukan oleh seorang pria.

Seorang istri memiliki kekuatan hingga dapat menjadi "leher" untuk menopang dan menolong "kepala" tetap kuat. Kehadiran sosok istri yang cakap memang akan dipuji karena apa yang telah diperbuatnya. Istri yang cakap itu lebih dari sekadar baik. Ia seorang yang takut akan Tuhan, berbelaskasihan kepada orang-orang miskin, dan selalu berusaha memberikan kebahagiaan bagi keluarganya. --SYS/www.renunganharian.net
   
DIIBARATKAN SEBAGAI LEHER PENOPANG KEPALA, SEORANG ISTRI CAKAP MEMASTIKAN KESEJAHTERAAN BAGI KELUARGANYA.

e-RH situs: http://renunganharian.net
e-RH arsip web: http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2020/05/10/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/renunganharian/home.php?d=2020/05/10/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Amsal+31:10-31

Amsal 31:10-31

10  Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada permata.
11  Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan.
12  Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya.
13  Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya.
14  Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya.
15  Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan.
16  Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya.
17  Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya.
18  Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam.
19  Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal.
20  Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin.
21  Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap.
22  Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya.
23  Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri.
24  Ia membuat pakaian dari lenan, dan menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang.
25  Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan.
26  Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya.
27  Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya.
28  Anak-anaknya bangun, dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia:
29  Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua.
30  Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang takut akan TUHAN dipuji-puji.
31  Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang!

Bacaan Alkitab Setahun: http://alkitab.sabda.org/?2+Raja-raja+24-25
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/2+Raja-raja+24-25

e-RH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Dilarang memperbanyak isi Renungan Harian® tanpa izin tertulis dari penerbit.
Renungan Harian® milik Yayasan Gloria -- Copyright © 2020 Yayasan Gloria.
- - -
Anda diberkati melalui Renungan Harian®?
Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Yayasan Gloria.
BCA Rekening No. 456 500 8880 a.n. YAY GLORIA

0 komentar:

Posting Komentar