(e-RH) 22 Februari -- Yosua 9:1-18 - JERAT

Posted On // Leave a Comment

e-RH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                           e-Renungan Harian
      Sarana untuk bertumbuh dalam iman & menjadi saksi Kristus
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Tanggal: Kamis, 22 Februari 2018
Bacaan : Yosua 9:1-18
Setahun: Bilangan 21-22
Nats: Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan TUHAN. (Yosua 9:14)

Renungan:

JERAT

Salah satu teknik menangkap hewan buruan ialah dengan memasang jerat, yaitu menyimpulkan ujung tali membentuk lubang yang dapat dilonggarkan atau disempitkan, dan dipasang di tempat yang samar. Jika sudah terjerat, setiap upaya melepaskan diri justru makin memperkuat cengkeraman jeratnya.

Satu jerat yang berhasil memerangkap Yosua dan pemimpin Israel ialah saat mereka bertemu orang-orang Gibeon. Orang Gibeon tahu bahwa bangsa Israel telah menguasai Yerikho dan Ai, dan akan memusnahkan kota-kota Kanaan lainnya (ay. 3). Mereka pun mencari akal dengan menyamar sebagai pengembara dari jauh, yang dibuktikan dengan pakaian dan kasut buruk, kantung penyimpan anggur yang koyak dan penuh jahitan, serta remah roti kering (ay. 4-5). Mereka ingin mengikat perjanjian dengan Israel, rela jadi budak, asal dibiarkan hidup, karena mereka sudah mendengar perbuatan Allah kepada orang Mesir dan raja-raja Amori (ay. 9-10).

Melihat keadaan mereka, para pemimpin Israel mengikat perjanjian dengan mereka (ay. 15). Pemikiran rasional atas apa yang mereka saksikan membuat mereka tidak bertanya pada Tuhan. Akibatnya, mereka tertipu. Padahal Tuhan telah memerintahkan agar mereka tidak mengikat perjanjian dengan penduduk negeri itu, karena nantinya mereka itu akan menjadi jerat bagi umat Allah (Kel. 34:12).

Alkitab mengingatkan kita berhati-hati dalam menjalani hidup, supaya kita tidak masuk jerat dan perangkap orang fasik. Mari melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita, dan jangan mengandalkan akal kita sendiri. --HT/www.renunganharian.net
   
ALASAN-ALASAN RASIONAL DAPAT MENJADI JERAT YANG MEMBUAT KITA LUPA MELIBATKAN TUHAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN. WASPADALAH!

e-RH situs: http://renunganharian.net
e-RH arsip web: http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2018/02/22/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/renunganharian/home.php?d=2018/02/22/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Yosua+9:1-18

Yosua 9:1-18

 1  Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di Pegunungan, di Daerah Bukit dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus,
 2  bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel.
 3  Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yerikho dan Ai,
 4  maka merekapun bertindak dengan memakai akal: mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali,
 5  dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka.
 6  Demikianlah mereka pergi kepada Yosua, ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu: "Kami ini datang dari negeri jauh; maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami."
 7  Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu: "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?"
 8  Lalu kata mereka kepada Yosua: "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua: "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?"
 9  Jawab mereka kepadanya: "Dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama TUHAN, Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukan-Nya di Mesir,
10  dan segala yang dilakukan-Nya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, raja Hesybon, dan Og, raja Basan, yang diam di Asytarot.
11  Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikian: Bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka: Kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami.
12  Inilah roti kami: masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu, tetapi sekarang, lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka.
13  Inilah kirbat-kirbat anggur, yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah, telah robek; dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu."
14  Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan TUHAN.
15  Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup; dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka.
16  Tetapi setelah lewat tiga hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka, bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka.
17  Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu; adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot dan Kiryat-Yearim.
18  Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi TUHAN, Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin.

Bacaan Alkitab Setahun: http://alkitab.sabda.org/?Bilangan+21-22
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/Bilangan+21-22

e-RH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Dilarang memperbanyak isi Renungan Harian® tanpa izin tertulis dari penerbit.
Renungan Harian® milik Yayasan Gloria -- Copyright © 2017 Yayasan Gloria.
- - -
Anda diberkati melalui Renungan Harian®?
Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Yayasan Gloria.
BCA Rekening No. 456 500 8880 a.n. YAY GLORIA

0 komentar:

Posting Komentar