(BGA) 30 September -- Baca Gali Alkitab

Posted On // Leave a Comment

e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Baca Gali Alkitab

Ester 2:19-23

Hidup di negeri orang lain belum tentu menyenangkan, apalagi hidup sebagai bangsa yang terjajah. Suka atau tidak suka, kenyataan itu harus diterima dengan lapang dada. Namun yang lebih penting adalah bagaimana dapat menjadi berkat di tengah-tengah bangsa lain supaya kehendak Allah terwujud satu per satu dalam kehidupan anak-anak Tuhan.

Apa saja yang Anda baca?
1. Siapa yang akan dikumpulkan untuk kedua kalinya di istana raja? Siapa yang sedang duduk di pintu gerbang istana (19)?
2. Mengapa Ester menyembunyikan identitasnya? Apa sebabnya (20)?
3. Apa yang terjadi di pintu gerbang istana? Kasak-kusuk apa yang dilakukan oleh kedua sida-sida raja? Apa yang mereka rencanakan (21)?
4. Siapakah yang membocorkan rahasia itu kepada raja? Apa peran Ester dalam hal ini (22)?
5. Nasib apa yang dialami oleh kaum pemberontak? Pada kitab mana peristiwa tersebut dicatat (23)?

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?
1. Sebagai umat Allah, apa panggilan Allah dalam kehidupan kita?
2. Bagaimana cara Allah bekerja agar bangsa-bangsa dapat mengenal-Nya?

Apa respons Anda?
1. Ketika Anda melihat ada sekelompok orang sedang bermufakat untuk melakukan kebohongan dalam hal keuangan, apa yang akan Anda lakukan?

Pokok Doa:
Agar kita berani menyatakan kebenaran Allah dengan cara yang bijak.

e-SH versi web:http://www.sabda.org/publikasi/sh/2017/09/30/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Ester+2:19-23
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/Ester+2:19-23

Ester 2:19-23

19  Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekhai duduk di pintu gerbang istana raja.
20  Adapun Ester tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekhai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekhai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya.
21  Pada waktu itu, ketika Mordekhai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh raja Ahasyweros.
22  Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekhai, lalu diberitahukannyalah kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekhai.
23  Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah, di hadapan raja.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab


0 komentar:

Posting Komentar