(e-SH) 13 Juli -- Nahum 2:3-13 - Penghakiman yang Dahsyat

Posted On // Leave a Comment

e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Rabu, 13 Juli 2016
Ayat SH: Nahum 2:3-13

Judul: Penghakiman yang Dahsyat

Tuhan kita adalah Allah yang penyayang, pengasih, dan panjang sabar. Ia adalah Allah yang tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman (Kel. 34:6-7). Penghakiman Tuhan sangat mengerikan sebagaimana yang dilakukan-Nya kepada kota Niniwe.

Tuhan memerintahkan Niniwe untuk mengikat pinggang teguh-teguh dan mengumpulkan segala kekuatan (1). Tuhan ingin supaya Niniwe mengadakan perlawanan sekuat tenaga mereka. Kedahsyatan peperangan digambarkan dengan kereta-kereta yang melaju galak di jalan, kejar mengejar dengan kecepatan seperti kilat (4). Keadaan Niniwe yang kacau digambarkan dengan para pahlawannya yang dengan tergesa-gesa berlari ke arah tembok kota sampai tersandung saking terburu-burunya karena alat pendobrak sudah ditegakkan (5). Tetapi kota itu tidak dapat bertahan, pintu-pintu di sungai telah terbuka, dan istana menjadi gempar (6).

Dalam dunia kuno, ketika dua kerajaan bertempur, yang terutama bertempur adalah allah-allahnya. Maka tidak mengherankan bahwa patung allah (harfiah: "permaisuri"; kemungkinan mengacu kepada Ishtar, dewi cinta) dibawa keluar dan ditelanjangi (7). Niniwe yang banyak menjarah kekayaan kerajaan lain menjadi target jarahan (9). Kedahsyatan dan kegaduhan yang terjadi membuat banyak orang menjadi tawar hati dan pucat pasi (10).

Niniwe dicemooh menjadi singa yang tidak dapat lagi menerkam mangsanya (11-12). Tuhan akan membuat Niniwe tidak dapat lagi menerkam mangsanya dan suara utusan Niniwe tidak akan terdengar lagi (13).

Ketika Tuhan membiarkan orang fasik menjadi kuat tidak berarti Tuhan kalah. Ia membiarkan orang fasik berjaya terlebih dahulu. Pada akhirnya Tuhan memberikan penghakiman yang dahsyat karena tidak ada dosa yang tidak akan dihukum. Ketika kejahatan merajalela jangan putus asa, akan tiba waktunya penghakiman Tuhan yang dahsyat akan datang dan keadilan Tuhan dinyatakan di bumi. [IT]

e-SH versi web:http://www.sabda.org/publikasi/sh/2016/07/13/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Nahum+2:3-13
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/Nahum+2:3-13

Nahum 2:3-13

 3  Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmizi; kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah.
 4  Kereta melaju galak di jalan, kejar-mengejar di lapangan; kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat.
 5  Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan, mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju; mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan.
 6  Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka, dan istana menjadi gempar.
 7  Permaisuri dibawa ke luar dan ditelanjangi dan dayang-dayangnya mengerang, mengaduh seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada.
 8  Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir ke luar. "Berhenti! Berhenti!" teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling.
 9  Jarahlah perak, jarahlah emas! Sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah!
10  Ketandusan, penandusan dan penindasan! Hati menjadi tawar dan lutut goyah! Segenap pinggang gemetar, dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi.
11  Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya?
12  Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman.
13  Lihat, Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman TUHAN semesta alam, Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu; Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
     Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
              e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
           (e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org

0 komentar:

Posting Komentar