(BGA) 15 November -- Baca Gali Alkitab 2

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
e-Santapan Harian
Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Tanggal: Minggu, 15 November 2015
Ayat SH: Mazmur 45

Judul: Baca Gali Alkitab 2

Apa saja yang Anda baca?

1. Gambaran yang bagaimana dinyatakan oleh pemazmur bagi karakter
seorang raja ideal (2-10)?

2. Siapakah mempelai perempuan sang raja ideal, dan bagaimana pemazmur
melukiskan kondisi penyatuan suci itu (11-16)?

3. Kemasyhuran dan kemuliaan yang seperti apakah diperoleh sang raja
ideal dari rakyatnya (17-18)?

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?

1. Apa yang dikehendaki sang raja terhadap mempelainya?

2. Sifat yang seperti apakah yang sepatutnya kita miliki sebagai
mempelai Kristus?

Apa respons Anda?

1. Tekad yang bagaimana akan kita terapkan dalam kehidupan sebagai
bentuk ucapan terima kasih atas kemurahan Allah?

Pokok Doa:

Agar para pemimpin bangsa dan gereja peka terhadap kehendak Tuhan dan
menjadi teladan yang baik.

e-SH versi web: http://www.sabda.org/publikasi/sh/2015/11/15/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2015/11/15/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+45
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/Mazmur+45

Mazmur 45

1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Bunga bakung. Dari bani
Korah. Nyanyian pengajaran; nyanyian kasih. (45-2) Hatiku meluap
dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada
raja; lidahku ialah pena seorang jurutulis yang mahir.
2 (45-3) Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan
tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau
untuk selama-lamanya.
3 (45-4) Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam
keagunganmu dan semarakmu!
4 (45-5) Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, perikemanusiaan
dan keadilan! Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau
perbuatan-perbuatan yang dahsyat!
5 (45-6) Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja;
bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu.
6 (45-7) Takhtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan
selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran.
7 (45-8) Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan; sebab itu
Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda
kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu.
8 (45-9) Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana; dari
istana gading permainan kecapi menyukakan engkau;
9 (45-10) di antara mereka yang disayangi terdapat puteri-puteri
raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari
Ofir.
10 (45-11) Dengarlah, hai puteri, lihatlah, dan sendengkanlah
telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu!
11 (45-12) Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab
dialah tuanmu! Sujudlah kepadanya!
12 (45-13) Puteri Tirus datang dengan pemberian-pemberian;
orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu.
13 (45-14) Keindahan belaka puteri raja itu di dalam, pakaiannya
berpakankan emas.
14 (45-15) Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada
raja; anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya, yang
didatangkan untuk dia.
15 (45-16) Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka
masuk ke dalam istana raja.
16 (45-17) Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu
nanti; engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh
bumi.
17 (45-18) Aku mau memasyhurkan namamu turun-temurun; sebab itu
bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan
selamanya.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Persekutuan Pembaca Alkitab
e-SH Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
---

Anda terdaftar dalam i-kan-akar-santapan-harian sebagai [stefanus.777.renungan@blogger.com]
Untuk berhenti, silakan forward pesan ini ke leave-5186140-4407379.a48c7cdc0d4a88c1ce6ec770adb0f694@hub.xc.org

0 komentar:

Posting Komentar