(e-SH) 11 September -- 2 Raja-Raja 15:1-7 - Jauhkan Penyembahan Berhala

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
e-Santapan Harian
Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Tanggal: Jumat, 11 September 2015
Ayat SH: 2 Raja-Raja 15:1-7

Judul: Jauhkan Penyembahan Berhala

Seorang bapa mengaku bahwa ia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus
dan orang yang "open minded" (terbuka pikirannya), toleransi, dan
demokratis. Ia mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan Yesus,
sekaligus percaya kepada keyakinan leluhur. Ia menambahkan, "Tidak
usah fanatik, semua agama sama saja. Kita ambil yang baik-baiknya
saja". Anak-anaknya pun bebas memilih agama.

Azarya menjadi raja Yehuda saat berusia 16 tahun (1-2). Ia melakukan
yang benar di hadapan Allah (3). Allah mengaruniakan pemerintahan
kepada Azarya selama 52 tahun. Namun ia tidak menjauhkan
bukit-bukit pengorbanan sehingga rakyat mempersembahkan dan
membakar kurban di bukit-bukit itu (4). Bukit-bukit pengurbanan
adalah tempat tinggi yang didirikan sebagai pusat penyembahan
berhala. Azarya beribadah kepada Tuhan, tetapi juga memfasilitasi
rakyatnya beribadah kepada allah lain. Selain itu, raja Azarya
menjadi sombong dan mengambil alih tugas imam serta marah saat
ditegur (2Taw. 26: 16-21).

Karena itu Allah mendatangkan tulah kepada Azarya. Azarya sakit kusta
selama 13 tahun hingga matinya (5-6).

Kemudian Yotam menjadi raja menggantikan Azarya ayahnya (7). Seorang
raja seharusnya membawa rakyatnya hidup benar dan beribadah hanya
kepada Allah. Yotam tidak belajar dari ayahnya. Ia melakukan
kesalahan yang sama dengan ayahnya. Ia tidak seutuhnya beribadah
kepada Tuhan. Bukit-bukit pengorbanan itu tidak dijauhkan oleh
Yotam, sehingga rakyatnya terus menjadi penyembah berhala (32-35).
Dengan demikian, Yotam bercacat di hadapan Allah. Percuma saja ia
menjadi orang benar di hadapan Allah, tetapi membuat rakyatnya
menyembah berhala.

Bagaimana dengan kita? Kita perlu menjauhkan penyembahan berhala dari
keluarga kita. Tidak cukup hanya kita saja yang benar di hadapan
Allah, tetapi juga keluarga, serta orang-orang di sekitar kita.
[DSY]

e-SH versi web: http://www.sabda.org/publikasi/sh/2015/09/11/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?2+Raja-Raja+15:1-7
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/2+Raja-Raja+15:1-7

2 Raja-Raja 15:1-7

1 Dalam tahun kedua puluh tujuh zaman Yerobeam, raja Israel, Azarya,
anak Amazia raja Yehuda menjadi raja.
2 Ia berumur enam belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima
puluh dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya
ialah Yekholya, dari Yerusalem.
3 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang
dilakukan Amazia, ayahnya.
4 Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa
itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu.
5 Maka TUHAN menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta
sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah
pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan
menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu.
6 Selebihnya dari riwayat Azarya, dan segala yang dilakukannya,
bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja
Yehuda?
7 Kemudian Azarya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek
moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota
Daud. Maka Yotam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Persekutuan Pembaca Alkitab
e-SH Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
---

Anda terdaftar dalam i-kan-akar-santapan-harian sebagai [stefanus.777.renungan@blogger.com]
Untuk berhenti, silakan forward pesan ini ke leave-5152187-4407379.a48c7cdc0d4a88c1ce6ec770adb0f694@hub.xc.org

0 komentar:

Posting Komentar