(e-SH) 11 November -- Baca Gali Alkitab

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Baca Gali Alkitab

Daniel 5:31 - 6:11

Dalam menjalankan pemerintahannya, Darius sebagai pemimpin yang baru membutuhkan orang-orang yang berdedikasi tinggi untuk membantunya mengurus kerajaan, khususnya yang berhubungan dengan penghasilan/pajak agar raja tidak dirugikan.

Daniel terpilih sebagai satu dari tiga orang yang diangkat oleh raja untuk menjadi pejabat tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Dedikasi Daniel kali ini diuji, bukan kepada raja Babel, tetapi kepada Raja di atas segala raja, yaitu Allah Israel.

Apa saja yang Anda baca?
1. Apa yang dilakukan oleh Darius untuk menjaga roda pemerintahannya agar berjalan dengan baik? (1-3)
2. Apa yang membuat Daniel melebihi pejabat tinggi lainnya? (4)
3. Dalam hal apa para pejabat tinggi dan wakil raja akan mendapatkan kesalahan Daniel? (5-6)
4. Apa yang mereka lakukan untuk menjerat Daniel? (7-10)
5. Apa yang dilakukan Daniel ketika ia mendengar tentang larangan doa kepada siapa pun selain raja? Apa yang didapati orang-orang itu di kamar Daniel? (11-12)

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?
1. Pelajaran apa yang Anda dapatkan dari keteguhan hati Daniel untuk tetap berdoa kepada Allah?
2. Mengapa Anda harus tetap berdoa kepada Allah sekalipun ada pihak yang melarang Anda?

Apa respons Anda?
1. Apa tekad Anda dalam membangun kehidupan doa dan relasi dengan Allah?
2. Dosa apa yang akan Anda selesaikan dalam hubungannya dengan kehidupan doa Anda?

Pokok Doa:
Memohon kepada Tuhan keteguhan hati untuk membangun waktu doa dan ibadah kepada-Nya secara konsisten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Daniel+5:31+-+6:11
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Daniel+5:31+-+6:11

Daniel 5:31 - 6:11

31  (6-1) Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur enam puluh dua tahun.
 1  (6-2) Lalu berkenanlah Darius mengangkat seratus dua puluh wakil-wakil raja atas kerajaannya; mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan;
 2  (6-3) membawahi mereka diangkat pula tiga pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu; kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan.
 3  (6-4) Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa; dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya.
 4  (6-5) Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya.
 5  (6-6) Maka berkatalah orang-orang itu: "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya!"
 6  (6-7) Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya: "Ya raja Darius, kekallah hidup tuanku!
 7  (6-8) Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barangsiapa yang dalam tiga puluh hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa.
 8  (6-9) Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali."
 9  (6-10) Sebab itu raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu.
10  (6-11) Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya.
11  (6-12) Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar