(e-SH) 27 Oktober -- Yehezkiel 45:1-17 - Kekudusan yang Menyeluruh

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Jumat, 27 Oktober 2023
Ayat SH: Yehezkiel 45:1-17

Judul: Kekudusan yang Menyeluruh

Manusia adalah makhluk yang mana tubuhnya adalah satu-satunya akses untuk mendapatkan pengetahuan. Tanpa tubuh, mustahil manusia memahami sesuatu. Meskipun demikian, tubuh manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Melihat begitu pentingnya tubuh, demi meneguhkan pemulihan, Allah meminta ketaatan nyata manusia di dalam seluruh tindakannya yang kasat mata.

Allah meminta umat-Nya untuk menyatakan kekudusan-Nya dengan mengkhususkan sebuah tempat sakral bagi Bait Suci-Nya di tengah-tengah tanah warisan yang sudah dibagi-bagi (1-7). Hal fisik itu menjadi penanda sentralitas kekudusan Allah, sebagai fondasi kehidupan Israel, dan simbol pengingat pusat peribadatan umat Israel.

Bukanlah berarti bahwa bagian tanah yang lain tidaklah kudus, tetapi tanah tersebut dikhususkan sebagai pusat peribadatan yang terus mengingatkan Israel akan sentralitas kekudusan yang hendak dinyatakan Allah ke berbagai tempat. Allah juga menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang Lewi piihan-Nya yang melayani di bait-Nya.

Ia juga menyediakan kota dan tempat tinggal raja, sembari mengingatkan raja untuk berbuat adil dan benar, menjauhkan diri dari kekerasan dan aniaya sehingga bangsa Israel menyatakan kekudusan Allah. Hal keadilan dan kebenaran ditekankan Allah terlebih dahulu, setelah itu baru pengaturan mengenai pemberian rakyat atas raja.

Raja tidak hanya menerima pemberian dari umat Israel, tetapi juga berkewajiban memberikan persembahan untuk mendukung Bait Suci. Jadi, peribadatan umat Israel dipraktikkan secara menyeluruh, dan tampak nyata di dalam kehidupan umat-Nya, mulai dari rakyat, raja, imam, dan semua berpuncak pada Allah yang kudus sebagai pusat penyembahan.

Ibadah kita berarti sebuah ketaatan menyeluruh yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan yang tertuju kepada Allah yang kudus sebagai pusat devosi. Tindakan nyata seperti mempersembahkan kekayan, kepemilikan, waktu, serta bakat, merupakan prasyarat nyata akan peribadatan kita. Gunakan seluruh hidup bagi Allah! [JHN]

e-SH versi web: https://www.sabda.org/publikasi/sh/2023/10/27/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Yehezkiel+45:1-17
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Yehezkiel+45:1-17

Yehezkiel 45:1-17

 1  "Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi TUHAN, panjangnya dua puluh lima ribu hasta dan lebarnya dua puluh ribu hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus.
 2  Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu empat persegi yang panjang dan lebarnya lima ratus hasta dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya lima puluh hasta.
 3  Dari daerah yang sudah diukur ini ukurlah sebagian yang panjangnya dua puluh lima ribu hasta dan lebarnya sepuluh ribu hasta: di situlah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah maha kudus.
 4  Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani TUHAN. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus.
 5  Yang dua puluh lima ribu hasta panjangnya dan sepuluh ribu hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam Bait Suci; itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka.
 6  Sebagai milik kota harus engkau tentukan: lima ribu hasta lebarnya dan dua puluh lima ribu hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel.
 7  Mengenai bagian raja itu haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu.
 8  Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umat-Ku; mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka."
 9  Beginilah firman Tuhan ALLAH: "Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran; hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umat-Ku dari tanah miliknya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
10  Neraca yang betul, efa yang betul dan bat yang betullah patut ada padamu.
11  Sepatutnyalah efa dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya sepersepuluh homer, dan satu efa ialah sepersepuluh homer juga; jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera.
12  Bagi kamu satu syikal sepatutnya sama dengan dua puluh gera, lima syikal, ya lima syikal dan sepuluh syikal, ya sepuluh syikal, dan lima puluh syikal adalah satu mina.
13  Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: seperenam efa dari sehomer gandum dan seperenam efa dari sehomer jelai.
14  Tentang ketetapan mengenai minyak: sepersepuluh bat dari satu kor; satu kor adalah sama dengan sepuluh bat.
15  Seekor anak domba dari setiap dua ratus ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
16  Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel.
17  Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel."


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar