(e-RH) 27 Agustus -- KEJADIAN 49:1-28 - BERKAT YANG DIBERIKAN

Posted On // Leave a Comment
e-RH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                           e-Renungan Harian
      Sarana untuk bertumbuh dalam iman & menjadi saksi Kristus
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Tanggal: Minggu, 27 Agustus 2023
Bacaan : KEJADIAN 49:1-28
Setahun: Yeremia 45-48
Nats: Itulah semuanya suku Israel, dua belas jumlahnya; dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka, ketika ia memberkati mereka; tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. (Kejadian 49:28)

Renungan:

BERKAT YANG DIBERIKAN

Seorang pemborong terus merasa menyesal karena tidak berhasil mendapat proyek yang nyaris sukses diperolehnya. Sehingga temannya menasihati agar tidak menyesal berlarut-larut, rejeki tidak ke mana-mana, kalau memang masih rejeki pasti akan kita dapatkan.

Sebelum Yakub meninggal, ia memanggil anak-anaknya dan meminta mereka datang berkumpul supaya diberitahukan apa yang akan mereka alami di kemudian hari. Itulah semuanya suku Israel, dua belas jumlahnya; dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diperuntukkan kepada mereka masing-masing. Percayalah, tiap-tiap orang ada berkatnya masing-masing yang sudah menjadi bagiannya.

"Jika engkau baik-baik mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka TUHAN, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu" (Ul. 28:1-2). Tuhan sudah menyediakan dan menyiapkan berkat, siap memberikan kepada mereka yang mendengarkan dan melakukan perintah-Nya.

Karena itu, jangan iri dengan berkat milik orang lain, jangan khawatir akan berkat yang belum didapat, jangan menyesali berkat yang belum berhasil didapat, jangan berbuat dosa dalam mengejar berkat dengan cara yang tidak jujur, tidak halal, merugikan dan mencelakai orang lain. Bekerja keraslah dengan cara yang benar meraih berkat yang Tuhan peruntukkan bagi kita. --IN/www.renunganharian.net
   
BERSYUKURLAH DAN PERCAYALAH ADA BERKAT YANG TUHAN UNTUKKAN BAGI KITA.

e-RH situs: http://renunganharian.net
e-RH arsip web: https://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2023/08/27/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?KEJADIAN+49:1-28

KEJADIAN 49:1-28

 1  Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata: "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu, apa yang akan kamu alami di kemudian hari.
 2  Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel, ayahmu.
 3  Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan.
 4  Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu; waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku!
 5  Simeon dan Lewi bersaudara; senjata mereka ialah alat kekerasan.
 6  Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka, janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu.
 7  Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel.
 8  Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu.
 9  Yehuda adalah seperti anak singa: setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku; ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina; siapakah yang berani membangunkannya?
10  Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.
11  Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan; ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur.
12  Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu.
13  Zebulon akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon.
14  Isakhar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya,
15  ketika dilihatnya, bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi.
16  Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel.
17  Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang.
18  Aku menanti-nantikan keselamatan yang dari pada-Mu, ya TUHAN.
19  Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka.
20  Asyer, makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja.
21  Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas; ia akan melahirkan anak-anak indah.
22  Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok.
23  Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya,
24  namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat, oleh pertolongan Yang Mahakuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya Gunung Batu Israel,
25  oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah Yang Mahakuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan.
26  Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad; semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya.
27  Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam; pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya."
28  Itulah semuanya suku Israel, dua belas jumlahnya; dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka, ketika ia memberkati mereka; tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing.

Bacaan Alkitab Setahun: https://alkitab.sabda.org/?Yeremia+45-48
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Yeremia+45-48

e-RH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Dilarang memperbanyak isi Renungan Harian® tanpa izin tertulis dari penerbit.
Renungan Harian® milik Yayasan Pelayanan Gloria -- Copyright © 2023 Yayasan Pelayanan Gloria.
- - -
Anda diberkati melalui Renungan Harian®?
Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Yayasan Pelayanan Gloria.
BCA Rekening No. 456 500 8880 a.n. YAYASAN PELAYANAN GLORIA

0 komentar:

Posting Komentar