(e-SH) 28 November -- Ulangan 16:1-17 - Hari Raya: Pengingat Kasih dan Kebaikan

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Senin, 28 November 2022
Ayat SH: Ulangan 16:1-17

Judul: Hari Raya: Pengingat Kasih dan Kebaikan

Kesibukan yang memenuhi kehidupan adalah hal yang tidak terelakkan. Kesibukan bisa menjadi jebakan yang membuat kita sulit mengingat kebaikan Allah. Diperlukan momentum, seperti perayaan hari raya, untuk menolong kita agar melihat kasih dan kebaikan Allah.

Tiga hari raya utama menjadi kewajiban untuk diperingati oleh setiap laki-laki bangsa Israel pada setiap tahun. Mereka membawa kurban persembahan dan menghadap ke hadirat Tuhan di tempat yang telah ditunjuk oleh Tuhan kepada mereka (16). Adapun tujuan dari perayaan tersebut adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka pada masa yang lalu.

Hari Raya Roti Tidak Beragi mengingatkan mereka akan penderitaan yang mereka alami di tanah Mesir, bagaimana mereka harus buru-buru keluar dari sana (3). Hari Raya Tujuh Minggu mengajak mereka mengingat bahwa mereka dahulu adalah budak di tanah Mesir (12). Hari Raya Pondok Daun akan mengingatkan mereka pada cara Allah memberkati mereka dalam kelimpahan (15).

Dalam perayaan-perayaan itu mereka tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan hampa, tetapi dengan persembahan secara sukarela sesuai dengan berkat yang telah Allah limpahkan kepada masing-masing individu (17).

Sebagai orang percaya, kita juga merayakan beberapa hari raya menurut kalender gerejawi. Perayaan dapat menjadi momen bagi kita untuk mengenang tindakan yang telah Allah perbuat dalam hidup kita: bagaimana kita yang tidak layak dan berdosa telah diperdamaikan dengan Allah dalam relasi yang harmonis; bagaimana Ia telah berjanji untuk membawa kita dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Dengan menyadarinya, hati kita pasti akan melimpah dengan syukur atas kebaikan rahmat Allah.

Tuhan telah memberikan berkat-Nya bagi kita. Jangan sampai kesibukan menjadi penghalang bagi kita dalam menikmati sukacita dan kasih yang dianugerahkan Allah. Mari kita songsong masa Adven dengan kesadaran baru dan kerohanian yang diperbarui. [PMS]

e-SH versi web: https://www.sabda.org/publikasi/sh/2022/11/28/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Ulangan+16:1-17
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Ulangan+16:1-17

Ulangan 16:1-17

 1  "Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi TUHAN, Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah TUHAN, Allahmu, membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam.
 2  Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi TUHAN, Allahmu, di tempat yang akan dipilih TUHAN untuk membuat nama-Nya diam di sana.
 3  Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya; tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir.
 4  Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu, tujuh hari lamanya; dan dari daging hewan yang kausembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi.
 5  Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
 6  Tetapi di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir.
 7  Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu; kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu.
 8  Enam hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi dan pada hari yang ketujuh harus ada perkumpulan raya bagi TUHAN, Allahmu; maka janganlah engkau melakukan pekerjaan.
 9  Tujuh minggu harus kauhitung: pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung tujuh minggu itu.
10  Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya Tujuh Minggu bagi TUHAN, Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kauberikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
11  Haruslah engkau bersukaria di hadapan TUHAN, Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda, yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana.
12  Haruslah kauingat, bahwa engkaupun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia.
13  Hari raya Pondok Daun haruslah kaurayakan tujuh hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu.
14  Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu.
15  Tujuh hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi TUHAN, Allahmu, di tempat yang akan dipilih TUHAN; sebab TUHAN, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh.
16  Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat TUHAN, Allahmu, ke tempat yang akan dipilih-Nya, yakni pada hari raya Roti Tidak Beragi, pada hari raya Tujuh Minggu dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat TUHAN dengan tangan hampa,
17  tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu."


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar