(e-SH) 5 April -- Lukas 22:14-23 - Saat Ditetapkannya Perjanjian Baru

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Selasa, 5 April 2022
Ayat SH: Lukas 22:14-23

Judul: Saat Ditetapkannya Perjanjian Baru

Perikop ini oleh gereja diyakini sebagai saat penetapan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, perkataan Tuhan Yesus ketika sedang memecah-mecahkan roti dan mengangkat cawan dipakai sebagai formula pelaksanaan perjamuan kudus. Namun, lebih daripada itu, sesungguhnya perjamuan malam ini adalah momen yang sangat penting di mana sebuah perjanjian baru ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan bagi kamu" (20).

Istilah cawan yang dipakai di dalam Alkitab melambangkan penderitaan yang dialami manusia, juga dapat berarti tempat yang berisi murka Allah. Dengan begitu, melalui perkataan-Nya tersebut Tuhan Yesus hendak menyampaikan bahwa murka Allah atas manusia berdosa akan Ia tanggung dalam derita di kayu salib. Darah-Nya rela ditumpahkan-Nya demi membebaskan kita dari perbudakan dosa.

Dengan ditetapkannya perjanjian baru tersebut, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi murid-Nya akan hidup di dalam ikatan perjanjian baru. Ini artinya, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, melainkan hidup oleh dan di dalam kasih karunia Allah melalui Kristus Yesus. Oleh darah Kristus, kita telah bebas dari belenggu kuasa dosa, untuk kemudian menjadi alat Tuhan guna membebaskan sesama dari perbudakan.

Ini seperti kisah John Newton, pencipta lagu Amazing Grace (1779). Ketika masih berusia muda, John Newton melakukan transaksi jual beli budak dari Afrika ke Inggris. Ia juga mabuk-mabukan dan suka berjudi. Namun, ketika ia dan kapalnya selamat dari badai dahsyat yang menerpanya, ia bertobat dan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Lagu ciptaannya itu mengetuk hati William Wilberforce, seorang anggota parlemen Inggris yang juga adalah anak rohaninya, untuk berjuang menghapus perdagangan budak kulit hitam yang memalukan di negaranya.

Marilah kita hidup dalam perjanjian baru tersebut, terus menghidupi anugerah dan kasih Allah yang membebaskan, juga berjuang membebaskan mereka yang masih terbelenggu. [MTH]

e-SH versi web: https://www.sabda.org/publikasi/sh/2022/04/05/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Lukas+22:14-23
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Lukas+22:14-23

Lukas 22:14-23

14  Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasul-Nya.
15  Kata-Nya kepada mereka: "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum Aku menderita.
16  Sebab Aku berkata kepadamu: Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam Kerajaan Allah."
17  Kemudian Ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata: "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu.
18  Sebab Aku berkata kepada kamu: mulai dari sekarang ini Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai Kerajaan Allah telah datang."
19  Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, kata-Nya: "Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku."
20  Demikian juga dibuat-Nya dengan cawan sesudah makan; Ia berkata: "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan bagi kamu.
21  Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan Aku, ada bersama dengan Aku di meja ini.
22  Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Ia diserahkan!"
23  Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar