(e-SH) 26 Februari -- Baca Gali Alkitab

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Baca Gali Alkitab

Yeremia 20:1-6

Imam Pasyhur memukul Yeremia di depan umum dan kemudian memasungnya di pintu gerbang Benyamin di atas rumah Tuhan. Pasung itu membuat leher, lengan, dan kaki Yeremia sakit luar biasa. Yeremia mengalami kesakitan fisik, penghinaan, pemberangusan, serta pembatasan gerak.

Yeremia memang dipaksa tunduk oleh Imam Pasyhur. Sebab, imam Pasyhur mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari Yeremia. Meskipun demikian, firman Tuhan tidak dapat ditundukkan oleh manusia. Setelah peristiwa itu, Tuhan justru menyatakan kuasa luar biasa yang menguatkan dan memampukan Yeremia untuk tetap memberitakan firman-Nya.

Apa saja yang Anda baca?
1. Apa yang dilakukan oleh Pasyhur? (1, 2)
2. Apa yang dikatakan oleh Yeremia tentang Pasyhur dan penduduk Yerusalem? (3-6)

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?
1. Adakah pelajaran yang Anda dapatkan dari peristiwa pemasungan Yeremia oleh Imam Pasyhur? Sebutkan!
2. Adakah teladan yang Anda dapatkan dari Yeremia yang menderita pemasungan? Sebutkan dan jelaskan!
3. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada Imam Pasyhur merupakan teguran atas kesalahannya. Apakah Anda pernah merasakan teguran serupa yang mengingatkan kesalahan Anda? Dalam hal apakah Anda dilarang berbuat sesuatu supaya terlepas dari hukuman? Jelaskan!

Apa respons Anda?
1. Pada masa kini, banyak hamba Tuhan mengalami penderitaan karena memberitakan firman Tuhan. Adakah kerinduan pada Anda untuk berdoa bagi mereka?
2. Adakah tekad yang bisa diwujudkan bersama-sama untuk mendukung pemberitaan firman Tuhan bagi banyak orang?

Pokok Doa:
Mendoakan para pekabar Injil dan hamba-hamba Tuhan yang senantiasa memberitakan firman Allah di mana pun.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Yeremia+20:1-6
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Yeremia+20:1-6

Yeremia 20:1-6

 1  Pasyhur bin Imer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah TUHAN, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu.
 2  Lalu Pasyhur memukul nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah TUHAN.
 3  Tetapi ketika Pasyhur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya: "TUHAN akan menyebut namamu bukan Pasyhur, melainkan Kegentaran-dari-segala-jurusan.
 4  Sebab beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu; mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan Kuserahkan ke dalam tangan raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang.
 5  Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan Kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel.
 6  Mengenai engkau, hai Pasyhur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan; engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana: engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu."

e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar