(e-SH) 4 Desember -- Titus 1:1-4 - Kebenaran Tuhan Tuntunan Kita

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Sabtu, 4 Desember 2021
Ayat SH: Titus 1:1-4

Judul: Kebenaran Tuhan Tuntunan Kita

Sebagai umat pilihan Allah, kita hidup dalam kebenaran Allah. Ada pun yang dimaksud dengan "kebenaran" bukanlah kebenaran matematika (seperti 1 + 1 = 2), atau kebenaran hukum (yang ini mematuhi peraturan, yang itu melanggar peraturan), atau kebenaran moral (yang ini benar, yang itu salah).

Di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, orang-orang pilihan Allah tidak hanya memelihara iman, tetapi juga pengetahuan akan kebenaran (1). Nah, sebagai orang beriman, kebenaran kita tampak dalam ibadah kita, yaitu sikap dan tindakan kita yang menyembah Allah. Kebenaran kita dibangun berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal (2a). Di dalam kebenaran inilah, kita menerima janji dari Allah yang tidak berdusta dan yang telah menyatakan firman-Nya. Kita dibawa kepada kehidupan yang diberkati Tuhan, yang disediakan Allah sebelum permulaan zaman (2b-3).

Dengan demikian, kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran teologis, yaitu kebenaran yang nyata bahwa manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah (lih. Rm. 3:23), serta kebenaran Injil bahwa manusia telah ditebus dalam kasih karunia Allah yang diberikan dengan cuma-cuma dan dibenarkan melalui Kristus Yesus (lih. Rm. 3:24). Jadi, "kebenaran" itu adalah kebenaran tentang karya besar dari Allah yang telah membenarkan kita sehingga kita tidak lagi dikuasai kebinasaan, melainkan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Itulah kebenaran iman Kristen.

Dalam menantikan kedatangan-Nya, kita harus hidup dalam kebenaran tadi sebab kita sudah tidak hidup dalam ketidakbenaran dunia. Kita-yang telah dibenarkan oleh Tuhan, namun masih hidup dalam dunia yang tidak benar-kini sedang dituntun menuju ke kepenuhan kebenaran yang menyelamatkan itu. Bila kita ingin tetap berjalan lurus, tak ada pilihan lain kecuali berbuat benar dan bertahan dalam kebenaran Injil Allah.

Dalam masa Adven ini dan masa-masa selanjutnya, segala ketidakbenaran dunia harus kita hindari, agar kebenaran kita tetap utuh dan kita tidak kehilangan arah. Dalam hal ini, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita sehingga dengan tuntunan-Nya kita tetap hidup dan setia dalam kebenaran-Nya. [SRH]

e-SH versi web: https://www.sabda.org/publikasi/sh/2021/12/04/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Titus+1:1-4
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Titus+1:1-4

Titus 1:1-4

 1  Dari Paulus, hamba Allah dan rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita,
 2  dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta,
 3  dan yang pada waktu yang dikehendaki-Nya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juruselamat kita.
 4  Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juruselamat kita, menyertai engkau.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar