(e-SH) 14 November -- 1 Timotius 2:8-15 - Dandani Batin Anda!

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Minggu, 14 November 2021
Ayat SH: 1 Timotius 2:8-15

Judul: Dandani Batin Anda!

Jika pada ayat sebelumnya Paulus menasihatkan tentang isi doa, maka kali ini Paulus juga melengkapinya dengan menjelaskan tentang sikap doa dan ibadah yang benar.

Pertama, dia menasihatkan kepada kaum laki-laki agar ketika mereka berdoa, mereka melakukannya dengan tangan yang suci, tanpa amarah dan perselisihan (8). Rupanya sering terjadi pertengkaran di antara mereka, karena munculnya berbagai ajaran sesat dalam ibadah jemaat. Oleh sebab itu, Paulus memperingatkan mereka untuk mempunyai sikap hati yang tenang, hening, damai, bersih, dan berfokus saat berdoa.

Tak ada gunanya berdoa kepada Allah jika mereka masih mencemari diri dengan dosa. Kesucian hidup sungguh-sungguh sangat diperlukan, supaya doa-doa itu berkenan kepada Allah.

Kedua, Paulus juga menasihati kaum perempuan. Perhatian pertama Paulus adalah mengenai dandanan. Yang dimaksudkan di sini bukanlah gaya rambut, perhiasan, pakaian, atau sesuatu yang berkaitan dengan penampilan luar (9). Yang dimaksudkan oleh Paulus adalah hendaknya perempuan berdandan dengan kesopanan, kesederhanaan, dan perbuatan baik (10). Jadi, apa yang mempercantik seorang perempuan bukan hal-hal lahiriah, melainkan hal-hal batiniah.

Perhatian kedua Paulus adalah mengenai perilaku. Menurut Paulus, ada baiknya perempuan mempunyai sikap penurut dan tidak sok tahu (11). Sebab pada zaman itu, perempuan menerima ajaran Kitab Suci melalui ayah atau suaminya. Jadi, sikap yang benar saat ibadah adalah berdiam diri (12).

Bagaimana dengan kita yang hidup pada zaman sekarang? Apakah sikap kita dalam berdoa dan beribadah sudah benar? Mungkin banyak di antara kita yang masih belum membereskan hidup dan hati kita sebelum datang kepada Tuhan. Bahkan, kita lebih mementingkan penampilan luar ketika datang beribadah. Kita lupa bahwa Tuhan menghendaki kesucian, kebaikan, dan kepatuhan untuk datang kepada-Nya.

Oleh sebab itu, marilah kita mulai membereskan hati kita, berdandan dengan kebaikan dan kesederhanaan, serta berdiam diri di hadapan-Nya, sehingga ibadah dan doa-doa kita berkenan kepada Tuhan. [SDL]

e-SH versi web: https://www.sabda.org/publikasi/sh/2021/11/14/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?1+Timotius+2:8-15
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/1+Timotius+2:8-15

1 Timotius 2:8-15

 8  Oleh karena itu aku ingin, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan.
 9  Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal,
10  tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah.
11  Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh.
12  Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki; hendaklah ia berdiam diri.
13  Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa.
14  Lagipula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa.
15  Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar