(e-SH) 29 Mei -- Baca Gali Alkitab

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Baca Gali Alkitab

Nahum 1:9-2:2

Di dalam firman Tuhan, kita menemukan berbagai macam perkataan. Selain mengajarkan kasih dan kebaikan, Tuhan juga mengecam kekejaman manusia. Terlebih lagi ketika suatu bangsa (Niniwe) kembali ke dalam dosa dan tidak mau mengenal Tuhan. Maka, Tuhan pun menyatakan hukuman-Nya atas mereka. Lain halnya dengan bangsa Yehuda. Firman Allah yang menjadi berita penghakiman bagi orang-orang Niniwe justru menjadi berita pembebasan bagi orang-orang Yehuda.

Bagaimana dengan kita? Sewaktu kita membaca bagian ini, apa yang kita rasakan? Apakah kita merasa cemas karena masih melanggar firman Tuhan, atau merasa lega karena perjuangan selama ini dalam ketaatan akan berakhir dengan penghiburan?

Apa saja yang Anda baca?
1. Teguran apa yang Nahum berikan kepada bangsa Niniwe? (1:9-11)
2. Kabar penghiburan apa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda? (1:12-13)
3. Apa yang akan Tuhan lakukan atas bangsa Niniwe? (1:14)
4. Apa yang akan disiarkan oleh bangsa Yehuda? (1:15)
5. Pada akhirnya, siapa yang mengalami kehancuran dan pemulihan di bawah kuasa Tuhan? (2:1-2)

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?
1. Apakah penghukuman Tuhan tetap selamanya?
2. Siapa yang sanggup melepaskan Anda dari ikatan dosa?
3. Pada saat Anda membaca Alkitab, kabar seperti apa yang Anda temukan?

Apa respons Anda?
1. Ketika beban hidup begitu berat, dari mana Anda mendapatkan penghiburan sejati yang Anda butuhkan?
2. Selaku orang Kristen, kabar seperti apa yang ingin Anda bagikan kepada saudara seiman?

Pokok Doa:
Datanglah kepada Tuhan dengan penyesalan dosa dan puji-pujian atas pemulihan yang telah Ia kerjakan bagi kita.

e-SH versi web: https://www.sabda.org/publikasi/sh/2021/05/29/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Nahum+1:9-2:2
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Nahum+1:9-2:2

Nahum 1:9-2:2

 9  Apakah maksudmu menentang TUHAN? Ia akan menghabisi sama sekali; kesengsaraan tidak akan timbul dua kali!
10  Sebab merekapun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering.
11  Bukankah dari padamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap TUHAN, orang yang memberi nasihat dursila?
12  Beginilah firman TUHAN: "Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa; sekalipun Aku telah merendahkan engkau, tetapi Aku tidak akan merendahkan engkau lagi.
13  Sekarang, Aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau."
14  Terhadap engkau, inilah perintah TUHAN: "Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah allahmu Aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan; kuburmu akan Kusediakan, sebab engkau hina."
15  Lihatlah! Di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu! Sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau; ia telah dilenyapkan sama sekali!
 1  Pembongkar maju terhadap engkau; adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan!
 2  Sungguh, TUHAN memulihkan kebanggaan Yakub, seperti kebanggaan Israel; sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar