(e-SH) 23 Mei -- Kisah Para Rasul 1:6-8 - Kuasa dari Atas

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Minggu, 23 Mei 2021
Ayat SH: Kisah Para Rasul 1:6-8

Judul: Kuasa dari Atas

Kitab Kisah Para Rasul bukan sekadar catatan sejarah mengenai berdirinya gereja. Lebih daripada itu, kitab ini memuat pengesahan bagi para pemberita Injil, dan kesaksian mereka yang akan terus disiarkan hingga berabad-abad kemudian.

Riwayat yang dicatat oleh Lukas menerangkan bagaimana kuasa Roh Kudus menjadi penggerak utama bagi pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Tanpa kuasa itu, segala perjuangan para utusan Injil akan menjadi sia-sia belaka.

Tuhan Yesus mengumpulkan murid-murid-Nya di Yerusalem (4), menggenapi nubuat Yesaya bahwa firman Allah akan keluar dari Yerusalem (lih. Yes. 2:3). Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi (lih. Luk. 24:49). Inilah yang melatarbelakangi pertanyaan para murid (6). Tetapi, Tuhan Yesus mengoreksi cara pikir mereka.

Injil Yohanes mencatat pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid-Nya tentang kedatangan seorang Penolong, yakni Roh Kebenaran yang akan mendampingi dan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran (Yoh. 14:16-17; 16:13). Roh Kudus inilah yang dimaksudkan sebagai kuasa yang akan diterima para murid. Kuasa inilah yang akan memampukan mereka untuk memberikan kesaksian tentang Kristus (8).

Tuhan Yesus menegaskan bahwa kesaksian orang percaya adalah buah dari persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, maka kita semua akan menyatakan tentang Kristus dan menyaksikan Dia dalam hidup kita. Kesaksian-bagi kita yang percaya kepada Kristus-bukanlah beban. Kesaksian justru adalah ungkapan syukur yang alami; bentuk nyata dari iman yang berasal dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus.

Tidak ada kesaksian kristiani di luar karya Roh Kudus. Kesaksian kristiani akan menjadi sangat efektif ketika pertolongan dan pendampingan Roh Kudus hadir di sana. Sebaliknya, ketika kita melupakan Roh Kudus, kuasa Kabar Baik juga akan menjadi tidak efektif. Bagaimana dengan kesaksian Anda? [IBS]

e-SH versi web: https://www.sabda.org/publikasi/sh/2021/05/23/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Kisah+Para+Rasul+1:6-8
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Kisah+Para+Rasul+1:6-8

Kisah Para Rasul 1:6-8

 6  Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ: "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?"
 7  Jawab-Nya: "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya.
 8  Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar