(e-SH) 15 Oktober -- Yesaya 8:1-22 - Jaminan Iman kepada-Nya

Posted On // Leave a Comment

e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Kamis, 15 Oktober 2020
Ayat SH: Yesaya 8:1-22

Judul: Jaminan Iman kepada-Nya

Sabun dipercaya sebagai pembersih. Mengapa kita percaya sabun dapat membersihkan? Karena kita tahu dan pengalaman menunjukkan bahwa sabun memang dapat membersihkan benda yang kotor, tanpa mempermasalahkan dibuat dari apa sabun itu. Iman berawal dari pengetahuan, keyakinan, dan pengalaman bahwa iman itu menjadi jaminan dari apa yang kita percayai.

Raja Ahas percaya bahwa Asyur menjadi penolong dari bahaya bangsa Aram. Namun ternyata, Asyur justru menjadi musuh yang menghancurkan. Allah memberikan pertolongan yang digambarkan dengan air Syiloah yang mengalir lamban. Namun, Ahas menolaknya, maka Allah memakai penyerangan Asyur itu untuk mengingatkan Yehuda (1-10).

Yesaya menyampaikan pesan Allah kepada Ahas bahwa satu-satunya yang dapat dipercaya hanyalah Allah, bukan Asyur. Karena penolakan itu, Allah menyembunyikan wajah-Nya sebagai bentuk murka-Nya (17). Yehuda pun bagaikan negeri tanpa terang. Yehuda kehilangan kepercayaannya sehingga meminta pertolongan kepada arwah dan roh-roh peramal (16-20).

Sikap percaya membutuhkan jaminan bahwa orang yang dipercaya dapat memberikan apa yang diperlukan. Mestinya, Ahas belajar dari nenek moyang Israel. Allah telah membebaskan Israel dari Mesir dan memimpin perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Ini merupakan jaminan iman kepada Allah.

Seperti Yehuda, kita sering meragukan pertolongan Tuhan dan lebih percaya kepada hal-hal yang tidak pasti yang bisa menjerumuskan, seperti ilmu nujum tentang ramalan nasib. Gawai bisa menggantikan iman karena darinya kita bisa dengan cepat mendapatkan apa yang kita perlukan dibanding jawaban doa yang membutuhkan kesabaran.

Mari kita mendorong diri untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dan percaya bahwa Ia akan memberi jawaban atas apa yang kita imani. Tidakkah banyak pengalaman iman yang telah kita lalui bisa menjadi jaminan untuk terus percaya kepada-Nya? Tuhan tidak pernah ingkar janji asalkan apa yang kita imani sesuai kehendak-Nya. [NSP]

e-SH versi web:https://www.sabda.org/publikasi/sh/2020/10/15/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Yesaya+8:1-22
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Yesaya+8:1-22

Yesaya 8:1-22

 1  Berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa: Maher-Syalal Hash-Bas."
 2  Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu imam Uria dan Zakharia bin Yeberekhya.
 3  Kemudian aku menghampiri isteriku; ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Namailah dia: Maher-Syalal Hash-Bas,
 4  sebab sebelum anak itu tahu memanggil: Bapa! Ibu! maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan raja Asyur."
 5  TUHAN melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku:
 6  "Oleh karena bangsa ini telah menolak air Syiloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalya,
 7  sebab itu, sesungguhnya, Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar, meluap-luap atas mereka, yaitu raja Asyur dengan segala kemuliaannya; air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya,
 8  serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher; dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Imanuel!"
 9  Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah, ya segala pelosok bumi, berikatpingganglah, dan terkejutlah; berikatpingganglah dan terkejutlah!
10  Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga; ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami!
11  Sebab beginilah firman TUHAN kepadaku, ketika tangan-Nya menguasai aku, dan ketika Ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini:
12  "Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya.
13  Tetapi TUHAN semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai Yang Kudus; kepada-Nyalah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gentar.
14  Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem.
15  Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan."
16  Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku.
17  Dan aku hendak menanti-nantikan TUHAN yang menyembunyikan wajah-Nya terhadap kaum keturunan Yakub; aku hendak mengharapkan Dia.
18  Sesungguhnya, aku dan anak-anak yang telah diberikan TUHAN kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari TUHAN semesta alam yang diam di gunung Sion.
19  Dan apabila orang berkata kepada kamu: "Mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit," maka jawablah: "Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup?"
20  "Carilah pengajaran dan kesaksian!" Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar.
21  Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya; mereka akan menengadah ke langit,
22  dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya, hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar