(e-SH) 30 September -- Mazmur 115 - Kemuliaan Hanya bagi Allah

Posted On // Leave a Comment

e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Rabu, 30 September 2020
Ayat SH: Mazmur 115

Judul: Kemuliaan Hanya bagi Allah

Suasana perayaan kemenangan Israel setelah mengalahkan bangsa-bangsa lain sangat terasa dalam mazmur ini. Bangsa Israel mengakui bahwa di atas kemenangan mereka hanya Tuhanlah yang patut dimuliakan. Hal menarik dari perayaan ini adalah kesadaran bangsa Israel akan perbedaan antara Allah yang mereka sembah dan ilah bangsa lain (2-7).

Israel melihat ilah bangsa lain sebagai ilah yang memiliki segala yang seharusnya ada --mulut, mata, telinga, hidung, tangan, dan kaki --namun, semua itu tidak berfungsi karena memang ilah mereka tidak hidup. Walaupun dibuat dari bahan terbaik dan dibentuk sempurna, ilah bangsa lain tidak dapat berbuat apa-apa bagi siapa pun yang menyembahnya. Itu hanyalah benda yang tidak bisa bergerak. Sedangkan, Tuhan adalah Allah yang sanggup menolong, menjadi pelindung dan perisai umat-Nya, juga memberkati mereka (9-14).

Apa yang dilihat orang Israel dari ilah bangsa lain, yaitu patung berhala yang mati, dapat kita lihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Berhala itu ada karena kita membuatnya, misalnya berupa tumpukan harta kekayaan, gengsi, atau harga diri, bahkan pemujaan terhadap tokoh tertentu.

Seperti bangsa yang membuat patung untuk disembah itu, kita pun menumpuk kekayaan yang tidak ada harganya di hadapan penyakit dan kematian. Kita mementingkan harga diri. Namun, ketika kita jatuh, harga diri itulah yang membuat kita terpuruk lebih dalam. Kita memuja tokoh tertentu. Namun, ketika kita terlibat masalah, orang itu belum tentu mau menolong. Benarlah yang diserukan pemazmur bahwa seharusnya kita percaya hanya kepada Tuhan karena Dia hidup serta sanggup menolong, melindungi, dan memberkati.

Sungguh, menyembah Tuhan yang hidup adalah kunci kemenangan kita ketika menghadapi pelbagai perkara dalam hidup. Tuhan bukan objek penyembahan yang tidak berfungsi bagi umat-Nya. Dia Allah yang terlibat dalam segala perkara untuk membawa kita kepada jalan yang terus memuliakan Allah dan kepada kemenangan iman. [CCT]

e-SH versi web:https://www.sabda.org/publikasi/sh/2020/09/30/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Mazmur+115
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Mazmur+115

Mazmur 115

 1  Bukan kepada kami, ya TUHAN, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mulah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu!
 2  Mengapa bangsa-bangsa akan berkata: "Di mana Allah mereka?"
 3  Allah kita di sorga; Ia melakukan apa yang dikehendaki-Nya!
 4  Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia,
 5  mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat,
 6  mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium,
 7  mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya.
 8  Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya.
 9  Hai Israel, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.
10  Hai kaum Harun, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.
11  Hai orang-orang yang takut akan TUHAN, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.
12  TUHAN telah mengingat kita; Ia akan memberkati, memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun,
13  memberkati orang-orang yang takut akan TUHAN, baik yang kecil maupun yang besar.
14  Kiranya TUHAN memberi pertambahan kepada kamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu.
15  Diberkatilah kamu oleh TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
16  Langit itu langit kepunyaan TUHAN, dan bumi itu telah diberikan-Nya kepada anak-anak manusia.
17  Bukan orang-orang mati akan memuji-muji TUHAN, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi,
18  tetapi kita, kita akan memuji TUHAN, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya!


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar