(e-SH) 24 November -- Baca Gali Alkitab

Posted On // Leave a Comment

e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Baca Gali Alkitab

Keluaran 12:43-51

Perintah Tuhan berlaku untuk semua orang yang mau taat kepada-Nya. Bagi orang Israel dan orang-orang di luar Israel (asing, pendatang, dan lainnya), sunat merupakan tanda yang diperintahkan Tuhan untuk menjadi bagian umat Tuhan. Karena itu, ketika orang Israel merayakan Paskah, maka setiap orang-orang di dalam rumah mereka harus menjadi bagian umat Tuhan.

Apa saja yang Anda baca?
1. Apa yang ditetapkan Tuhan dalam pesan-Nya kepada Musa (43)? Siapa yang tidak boleh makan (43-45)? Dan apa yang terlebih dahulu dilakukan atas budak belian (44)?
2. Apa syarat-syarat untuk makanan paskah (46)?
3. Siapa yang merayakan Paskah (47)? Dan apa syarat bagi orang asing untuk merayakan Paskah (48-49)?
4. Siapa yang melakukan perintah Tuhan (50)?
5. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap orang Israel (51)?

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?
1. Mengapa perlu ada perintah khusus dan peristiwa khusus yang Tuhan berikan kepada umat-Nya? Apa alasannya?
2. Mengapa perlu kekudusan dalam menjalankan perintah Tuhan? Mengapa pula orang-orang yang belum percaya diterapkan suatu syarat tertentu untuk menjalankannya?
3. Apa maksud Tuhan memberikan syarat khusus tersebut? Mengapa juga syarat tersebut berlaku untuk orang percaya?
4. Mengapa ketaatan akan perintah Tuhan sangat diperlukan dalam kehidupan orang percaya?

Apa respons Anda?
1. Jika hidup Anda sebagai orang percaya sudah berjalan bertahun-tahun, menurut Anda apa yang menyebabkan Anda gagal dalam menjalankan perintah Tuhan?
2. Bagaimanakah Anda memengaruhi orang yang belum percaya yang ada disekeliling Anda untuk dapat taat kepada Tuhan?

Pokok Doa:
Berdoa agar dimampukan menjalankan perintah Tuhan dengan serius dan bertanggung jawab.


e-SH versi web:http://www.sabda.org/publikasi/sh/2018/11/24/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Keluaran+12:43-51
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/Keluaran+12:43-51

Keluaran 12:43-51

43  Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun: "Inilah ketetapan mengenai Paskah: Tidak seorangpun dari bangsa asing boleh memakannya.
44  Seorang budak belian barulah boleh memakannya, setelah engkau menyunat dia.
45  Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya.
46  Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga; tidak boleh kaubawa sedikitpun dari daging itu keluar rumah; satu tulangpun tidak boleh kamu patahkan.
47  Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya.
48  Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi TUHAN, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia, wajiblah disunat; barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya; ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorangpun yang tidak bersunat boleh memakannya.
49  Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu."
50  Seluruh orang Israel berbuat demikian; seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka.
51  Dan tepat pada hari itu juga TUHAN membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menurut pasukan mereka.

e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar