(e-SH) 29 Juli -- Kejadian 49:29-50:14 - Berbakti Sampai Akhir

Posted On // Leave a Comment

e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Minggu, 29 Juli 2018
Ayat SH: Kejadian 49:29-50:14

Judul: Berbakti Sampai Akhir

Yusuf adalah anak yang sangat berbakti. Pertama, ia sigap memboyong Yakub dan keturunannya ke Mesir supaya dapat menjaga keluarganya di sana. Kedua, ia berstrategi agar Yakub dan keturunannya dapat tinggal di Gosyen, tanah terbaik di Mesir. Permintaan Yakub terakhir pun dilaksanakannya dengan baik.

Menjelang kematiannya, Yakub berpesan untuk menguburkannya di Kanaan. Persisnya dalam gua di ladang Makhpela di sebelah timur Mamre, tempat yang juga jadi kuburan para leluhurnya.

Setelah Yakub meninggal, Yusuf memerintahkan para tabib untuk meremah-remahi mayatnya yang berlangusng selama empat puluh hari. Orang Mesir menangisi Yakub tujuh puluh hari lamanya (50:1-3).

Setelah itu, Yusuf meminta izin kepada Firaun untuk melaksanakan pesan ayahnya. Firaun pun segera menyetujui.

Yusuf membawa arakan untuk menguburkan ayahnya. Pegawai Firaun, para tua istana, beserta seisi rumah Yusuf dan ayahnya ikut mengantar (8-9). Baik kereta maupun orang-orang berkuda juga turut pergi bersama. Iring-iringan itu pun menjadi sangat besar (10).

Yusuf mengadakan perkabungan selama tujuh hari. Hingga, orang-orang Kanaan terkesan melihat perkabungan itu. Mereka berkata, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh" (11). Itu sebabnya tempat itu dinamai Abel-Mizraim (perkabungan orang-orang Mesir).

Dengan demikian, Yusuf dan saudara-saudaranya melakukan tepat seperti apa yang dipesankan Yakub (12-13). Dia memahami arti pentingnya pesan itu. Sehingga, ia pun mengupayakan untuk melakukan sebaik-baiknya.

Salah satu bukti bakti kita kepada orangtua adalah tetap menepati janji kepada mereka. Walaupun ketika mereka sudah meninggal. Marilah belajar dari Yusuf tentang berdedikasi kepada orangtua. Bukan hanya ketika mereka masih hidup, tetapi juga setelah mereka meninggal. Caranya dengan melakukan prinsip kebenaran yang telah diajarkan mereka kepada kita.

Doa: Tuhan, mampukan aku menjadi anak yang berbakti bagi kedua orangtuaku. [IT]e-SH versi web:http://www.sabda.org/publikasi/sh/2018/07/29/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Kejadian+49:29-50:14
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/Kejadian+49:29-50:14

Kejadian 49:29-50:14

29  Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka: "Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu,
30  dalam gua yang di ladang Makhpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik.
31  Di situlah dikuburkan Abraham beserta Sara, isterinya; di situlah dikuburkan Ishak beserta Ribka, isterinya,
32  dan di situlah juga kukuburkan Lea; ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het."
33  Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya.
 1  Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia.
 2  Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya; maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel.
 3  Hal itu memerlukan empat puluh hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia tujuh puluh hari lamanya.
 4  Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun: "Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun,
 5  bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya: Tidak lama lagi aku akan mati; dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, di situlah kaukuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku; kemudian aku akan kembali."
 6  Lalu berkatalah Firaun: "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah."
 7  Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir,
 8  serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya; hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Gosyen.
 9  Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar.
10  Setelah mereka sampai ke Goren-Haatad, yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh; dan Yusuf mengadakan perkabungan tujuh hari lamanya karena ayahnya itu.
11  Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren-Haatad itu, berkatalah mereka: "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel-Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan.
12  Anak-anak Yakub melakukan kepadanya, seperti yang dipesankannya kepada mereka.
13  Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makhpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre.
14  Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar