(BGA) 2 Desember -- Baca Gali Alkitab

Posted On // Leave a Comment

e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Baca Gali Alkitab

Daniel 5:10-16

Seorang ibu yang bijaksana tidak mengambil tindakan memarahi anaknya yang melakukan kesalahan. Ibu yang baik akan melakukan pendampingan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Walaupun anaknya bersalah, seorang ibu akan menghindari perbuatan menghakimi, sebalinya ia mengajak anaknya untuk dialog dari hati ke hati.

Apa saja yang Anda baca?
1.    Apa yang dilakukan oleh permaisuri raja dalam ruangan perjamuan (10)?
2.    Nasihat seperti apa yang diberikan permaisuri kepada anaknya (11)?
3.    Saran apa yang diberikan permaisuri kepada Belsyazar (12)?
4.    Perkataan apa yang terucap pada mulut raja saat ia melihat Daniel datang menghadap ke istananya (13)?
5.    Saat raja berkata-kata kepada Daniel, apakah itu bentuk pujian atau keraguan? Apa janji raja kepada Daniel (14-16)?

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?
1.    Bagaimana cara kerja Allah untuk mempromosikan orang yang berkenan kepada-Nya di hadapan manusia?
2.    Mengapa Daniel menolak hadiah raja? Apakah Daniel sedang melakukan taktik pencitraan diri?

Apa respons Anda?
1.    Ketika Anda diberikan nasihat oleh orangtua atau pun orang lain, apa bentuk ucapan terima kasih Anda kepada mereka?

Pokok Doa:
Agar kita senantiasa mawas diri dalam perkataan dan tindakan, baik terhadap sesama maupun Allah.

e-SH versi web:http://www.sabda.org/publikasi/sh/2017/12/01/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Daniel+5:10-16
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/Daniel+5:10-16

Daniel 5:10-16

10  Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan; berkatalah ia: "Ya raja, kekallah hidup tuanku! Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku dan janganlah menjadi pucat;
11  sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus! Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh raja Nebukadnezar, ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para Kasdim dan para ahli nujum,
12  karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya!"
13  Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel: "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja, ayahku, dari tanah Yehuda?
14  Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa.
15  Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu.
16  Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga."


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar