(BGA) 15 Juli -- Baca Gali Alkitab

Posted On // Leave a Comment

e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Baca Gali Alkitab
Nehemia 13:1-14

Kevakuman dan kekeringan rohani sangat dirasakan oleh orang-orang Yahudi yang berhasil bertahan dari negeri pembuangan. Perbuatan mereka yang jahat dan berbagai pelanggaran aturan dan ketetapan Allah mencerminkan betapa merosotnya akhlak dan kerohanian mereka. Karena itulah, Nehemia datang melakukan pembaruan hidup agar kaum sisa Israel dapat kembali menjadi bangsa yang kudus bagi Allah.

Apa saja yang Anda baca?
1. Siapakah yang dilarang oleh Kitab Musa menjadi bagian dari jemaat Allah (1-2)?
2. Apa yang dilakukan orang-orang Yahudi saat mereka selesai mendengar pembacaan Taurat (3)?
3. Pelanggaran seperti apa yang dilakukan Elyasib (4-5)?
4. Apa yang dilihat oleh Nehemia ketika ia pulang kembali ke Yerusalem (6-7)?
5. Tindakan apa yang diambil oleh Nehemia untuk mengembalikan kewibawaan Bait Allah (8-13)?
6. Apa isi doa Nehemia (14)?

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?
1. Mengapa sangat penting menjaga hukum dan aturan main dalam rumah Allah maupun hidup berjemaat?
2. Mengapa kesetiaan kepada Allah menjadi salah satu ciri orang beriman?

Apa respons Anda?
1. Ketika Anda melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, korupsi, penyimpangan dana gereja, dan sebagainya, apa yang Anda lakukan?
2. Bagaimana caranya menyelesaikan berbagai masalah tersebut agar wibawa rumah Allah dapat dipulihkan?

Pokok Doa:
Berilah kami hikmat bukan hanya memahami hukum Allah, tetapi juga berani menyuarakan kebenaran-Mu.

e-SH versi web:http://www.sabda.org/publikasi/sh/2017/07/15/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Nehemia+13:1-14
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/Nehemia+13:1-14

Nehemia 13:1-14

 1  Pada masa itu bagian-bagian dari pada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu, bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya.
 2  Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat.
 3  Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel.
 4  Tetapi sebelum masa itu imam Elyasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia,
 5  menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan dari pada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam.
 6  Ketika peristiwa itu terjadi aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ketiga puluh dua pemerintahan Artahsasta, raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi.
 7  Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Elyasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah.
 8  Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia ke luar bilik itu.
 9  Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu, sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan.
10  Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya.
11  Aku menyesali para penguasa, kataku: "Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja?" Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya.
12  Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan dari pada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan.
13  Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan kuangkat imam Selemya dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka.
14  Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya!


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar