(e-RH) 11 Februari -- SADAR AKAN DOSA

Posted On // Leave a Comment

e-RH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                           e-Renungan Harian
      Sarana untuk bertumbuh dalam iman & menjadi saksi Kristus
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Tanggal: Sabtu, 11 Februari 2017
Bacaan : Lukas 7:36-50
Setahun: Imamat 26-27
Nats: Sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. (Lukas 7:47)

Renungan:

SADAR AKAN DOSA

Seorang perempuan yang memiliki reputasi buruk datang ke hadapan Yesus, tersungkur sambil menangis. Air matanya mengalir membasahi kaki-Nya. Kemudian, ia menyekanya dengan rambutnya. Ia menciumi kaki Yesus serta meminyakinya dengan minyak wangi yang telah dibawanya dalam buli-buli pualam. Kebanyakan orang menganggap tindakannya itu berlebihan. Tetapi, ia merasa tindakan itu sepadan dengan kasih yang telah dialaminya.

Kesadarannya akan keberdosaannya dan kerinduannya untuk meninggalkan dosa membuatnya mencari Yesus. Ia sadar dirinya membutuhkan pertolongan Tuhan. Ia datang untuk bertobat dan melayani Yesus secara total. Ia tak peduli pada cibiran orang Farisi yang menganggapnya tidak layak berada di antara mereka. Kebulatan tekadnya untuk datang kepada Tuhan lebih besar daripada rasa malu yang harus ditanggungnya. Dan, Yesus mampu melihat kasih dan ketulusan hatinya melalui sikap dan tindakannya.

Kesadaran atas keberdosaan memengaruhi besarnya pernyataan kasih kepada Tuhan. Orang yang merasa sedikit diampuni, sedikit pula kasihnya. Sebaliknya, orang yang merasa banyak diampuni akan menyatakan kasih yang besar pula. Sesungguhnya, semua manusia berdosa dan berutang. Tidak ada seorang pun yang sanggup membayar utang itu. Tidak ada yang layak di hadapan-Nya. Hanya anugerah-Nya yang melayakkan kita untuk beroleh keselamatan. Marilah kita menyadari dosa kita di hadapan Tuhan, meminta pengampunan-Nya, dan menyatakan syukur dengan melayani-Nya dengan segenap hati. --EBL/Renungan Harian
   
KESADARAN AKAN KEBERDOSAAN MEMENGARUHI PERNYATAAN KASIH KITA KEPADA TUHAN.

e-RH situs: http://renunganharian.net
e-RH arsip web: http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2017/02/11/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/renunganharian/home.php?d=2017/02/11/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Lukas+7:36-50

Lukas 7:36-50

36  Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan.
37  Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi.
38  Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kaki-Nya, lalu membasahi kaki-Nya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kaki-Nya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.
39  Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya: "Jika Ia ini nabi, tentu Ia tahu, siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah-Nya ini; tentu Ia tahu, bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa."
40  Lalu Yesus berkata kepadanya: "Simon, ada yang hendak Kukatakan kepadamu." Sahut Simon: "Katakanlah, Guru."
41  "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang lima ratus dinar, yang lain lima puluh.
42  Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?"
43  Jawab Simon: "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya: "Betul pendapatmu itu."
44  Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata kepada Simon: "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan Aku air untuk membasuh kaki-Ku, tetapi dia membasahi kaki-Ku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya.
45  Engkau tidak mencium Aku, tetapi sejak Aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kaki-Ku.
46  Engkau tidak meminyaki kepala-Ku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak wangi.
47  Sebab itu Aku berkata kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih."
48  Lalu Ia berkata kepada perempuan itu: "Dosamu telah diampuni."
49  Dan mereka, yang duduk makan bersama Dia, berpikir dalam hati mereka: "Siapakah Ia ini, sehingga Ia dapat mengampuni dosa?"
50  Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu: "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!"

Bacaan Alkitab Setahun: http://alkitab.sabda.org/?Imamat+26-27
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/Imamat+26-27

e-RH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Dilarang memperbanyak isi Renungan Harian® tanpa izin tertulis dari penerbit.
Renungan Harian® milik Yayasan Gloria -- Copyright © 2017 Yayasan Gloria.
- - -
Anda diberkati melalui Renungan Harian®?
Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Yayasan Gloria.
BCA Rekening No. 456 500 8880 a.n. YAY GLORIA

0 komentar:

Posting Komentar