(e-SH) 23 Agustus -- Yehezkiel 23:11-35 - Aholiba, Lambang Persundalan (2)

Posted On // Leave a Comment

e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Selasa, 23 Agustus 2016
Ayat SH: Yehezkiel 23:11-35

Judul: Aholiba, Lambang Persundalan (2)

Orang -orang Yerusalem selalu menganggap darah keyahudian mereka lebih murni garis keturunannya daripada penduduk Samaria. Lagi pula penduduk Yerusalem memiliki Bait Allah sebagai tempat nama Allah berdiam di sana. Walau begitu, seperti apakah tanggapan Allah terhadap mereka?

Allah menamai Yerusalem dengan sebutan Oholiba. Walau orang-orang Yerusalem adalah milik Allah, namun perbuatan mereka tidak kalah jahat dan menjijikkan dengan orang-orang Samaria (13, 31). Bahkan Allah menilai kadar dosa mereka jauh lebih besar daripada orang-orang Samaria (11). Dengan kerelaan hati, mereka menunduk dan bersekutu pada kerajaan Babel (12, 16). Mereka lebih terpukau dengan kehebatan raja Babel daripada Allah Israel. Persekutuan dengan orang-orang Kasim membuat bangsa Israel mengadopsi pola pikir, kebiasaan jahat, dan ritual keagamaan dewa asing (14-17a).

Allah melihat perilaku umat-Nya seperti pelacur yang menggadaikan dirinya. Artinya, mereka mengorbankan iman dan status mereka sebagai bangsa kudus menjadi bangsa yang najis. Akibatnya, Allah meninggalkan umat-Nya agar mereka semakin terpuruk dalam kebejatan dosa mereka seperti yang dilakukan oleh leluhur Israel di Mesir (19, 18-21). Sebagai konsekuensinya, Allah mendatangkan malapetaka dahsyat kepada umat-Nya. Allah menyerahkan orang-orang Israel kepada semua bangsa, seperti orang Babel, Kasdin, Pekod, Soa, Koa, dan Asyur. Mereka akan menghabisi seluruh wilayah Israel dan menawan mereka (17b, 22-26, 28-30). Dengan demikian, baik orang-orang Samaria maupun Yerusalem, Allah memaksa mereka minum piala kengerian dan kesunyian (33-34). Nasib dan kondisi mereka yang carut-marut menjadi bahan ejekan semua bangsa (32). Itulah risiko yang ditanggung oleh bangsa Israel atas kemesuman dan persundalannya (35).

Setiap orang percaya telah diampuni dosanya melalui Kristus dan menjadi milik Allah. Sebab itu, jagalah kekudusan nama-Nya agar hidup kita aman dalam tangan-Nya. [TG]

e-SH versi web:http://www.sabda.org/publikasi/sh/2016/08/23/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Yehezkiel+23:11-35
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/Yehezkiel+23:11-35

Yehezkiel 23:11-35

11  Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya.
12  Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng.
13  Aku melihat bahwa ia menajiskan diri; kelakuan mereka berdua adalah sama.
14  Bahkan, ia menambah persundalannya lagi: ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam,
15  pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, semuanya kelihatan seperti perwira, yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka.
16  Segera sesudah kelihatan oleh matanya ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim.
17  Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka; sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka.
18  Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka Aku menjauhkan diri karena jijik dari padanya, seperti Aku menjauhkan diri dari adiknya.
19  Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir.
20  Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda.
21  Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu.
22  Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan ALLAH, memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh, Aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau; Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu:
23  orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekod, orang Soa dan orang Koa, dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya.
24  Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa; mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau, dan Aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka.
25  Aku akan membalaskan cemburuan-Ku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan, hidung dan telingamu akan dikerat dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan dan sisamu akan dimakan api.
26  Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu.
27  Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir.
28  Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kaubenci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka.
29  Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil, sehingga aurat persundalanmu kelihatan. Kemesumanmu dan persundalanmu
30  mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka.
31  Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu Aku akan memberi engkau minum dari pialanya.
32  Beginilah firman Tuhan ALLAH: Engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya; menjadi tertawaan dan olok-olok engkau.
33  Engkau akan penuh kemabukan dan dukacita. Piala kengerian disertai kesunyian ialah piala kakakmu Samaria.
34  Engkau meminumnya beserta ampasnya, sampai mengunggis pecahan-pecahannya dan engkau merabitkan susumu. Sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
35  Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau melupakan Aku dan membelakangi Aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu."


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
     Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
              e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
           (e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org

0 komentar:

Posting Komentar