(BGA) 16 November -- Baca Gali Alkitab 3

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
e-Santapan Harian
Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Tanggal: Minggu, 16 November 2014
Ayat SH: Yeremia 51

Judul: Baca Gali Alkitab 3

Apa saja yang Anda baca?

1. Ilustrasi apa yang digunakan Yeremia untuk menggambarkan Babel
sebagai alat Tuhan dalam menghukum umat-Nya (7, 20-23)?

2. Apa yang menjadi penyebab Allah akan menghukum Babel (11b, 17-18,
24)?

3. Bagaimana Allah akan menghukum Babel (11-14, 25-35)?

4. Bagaimana berita penghukuman Allah atas Babel seharusnya menjadi
penghiburan bagi umat Allah (36, 46-64)?

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?

1. Siapa saja yang biasanya Tuhan pilih untuk melayani Dia? Adakah
karakteristik khusus yang harus dimiliki oleh orang tersebut?

2. Sikap seperti apakah yang biasanya tidak disukai Tuhan dalam diri
orang yang Dia pilih untuk melayani?

3. Apa pelajaran yang dapat Anda tarik dari kepercayaan yang Tuhan
berikan dengan tanggung jawab serta konsekuensi yang harus Anda
terima?

Apa respons Anda?

1. Apa pelayanan yang Allah sedang percayakan kepada Anda?

2. Bagaimana selama ini Anda bertanggung jawab atas kepercayaan
tersebut? Adakah hal yang pernah Anda lalaikan?

3. Bagaimana perasaan Anda bila menerima tanggung jawab atau jabatan
pelayanan yang membuat Anda dihormati dan dikenal banyak orang?

Pokok Doa:

Agar setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja mau
bertanggung jawab sungguh-sungguh.

e-SH versi web: http://www.sabda.org/publikasi/sh/2014/11/16/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
http://apps.facebook.com/santapanharian/home.php?d=2014/11/16/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?Yeremia+51
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/Yeremia+51

Yeremia 51

1 Beginilah firman TUHAN: "Sesungguhnya, Aku menggerakkan terhadap
Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat
pemusnah.
2 Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya
dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya
dari segala pihak pada hari malapetaka.
3 Hendaklah si pemanah membidikkan panahnya kepada orang yang
membidik dan kepada orang yang berbaju zirah! Janganlah merasa
sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya!
4 Orang-orang yang terbunuh akan rebah di negeri orang-orang Kasdim
dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya--
5 sungguh, Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh
Allahnya, oleh TUHAN semesta alam--sebab negeri orang Kasdim penuh
dengan kesalahan terhadap Yang Mahakudus, Allah Israel.
6 Larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang
menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena
kesalahannya! Sebab inilah waktu pembalasan bagi TUHAN; Ia
membayar ganjaran kepadanya.
7 Babel tadinya seperti piala emas di tangan TUHAN yang memabukkan
seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya
bangsa-bangsa menjadi gila.
8 Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah, ratapilah dia! Ambillah balsam
untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh!
9 Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat
disembuhkan; tinggalkanlah dia, marilah kita pulang masing-masing
ke negerinya! Sungguh, penghukumannya sudah sampai ke langit,
sudah menjangkau awan-awan!
10 TUHAN telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata; marilah
kita ceritakan di Sion perbuatan TUHAN, Allah kita!
11 Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai! TUHAN
telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencana-Nya
terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya: itulah pembalasan
TUHAN, pembalasan karena bait suci-Nya!
12 Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel, perkuatlah
penjagaan! Tempatkanlah orang-orang jaga, persiapkanlah
penghadangan! Sebab TUHAN telah merencanakan dan melaksanakan juga
apa yang diancamkan-Nya terhadap penduduk Babel.
13 Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai
kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah
sampai!
14 TUHAN semesta alam telah bersumpah demi diri-Nya sendiri:
Sungguhpun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang,
tetapi orang akan mengangkat pekik pertempuran terhadapmu.
15 Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatan-Nya, yang menegakkan
dunia dengan kebijaksanaan-Nya, dan yang membentangkan langit
dengan akal budi-Nya.
16 Apabila Ia memperdengarkan suara-Nya, menderulah bunyi air di
langit, Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, Ia membuat kilat
serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari
perbendaharaan-Nya.
17 Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap
pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab
patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya,
18 semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan,
dan yang akan binasa pada waktu dihukum.
19 Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian Yakub, sebab Dialah yang
membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku milik-Nya;
nama-Nya ialah TUHAN semesta alam!
20 Engkau tadinya adalah palu godam bagi-Ku, senjata perang: Dengan
engkau Aku menghancurkan bangsa-bangsa, dengan engkau Aku
memusnahkan kerajaan-kerajaan,
21 dengan engkau Aku menghancurkan kuda dan pengendaranya, dengan
engkau Aku menghancurkan kereta dan penunggangnya,
22 dengan engkau Aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan,
dengan engkau Aku menghancurkan orang tua dan muda, dengan engkau
Aku menghancurkan teruna dan dara,
23 dengan engkau Aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya,
dengan engkau Aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya,
dengan engkau Aku menghancurkan bupati-bupati dan
pembesar-pembesar!
24 Namun Aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap
penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka
lakukan terhadap Sion, di depan matamu sendiri, demikianlah firman
TUHAN.
25 Sesungguhnya, Aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah,
demikianlah firman TUHAN, yang memusnahkan seluruh bumi! Aku akan
mengacungkan tangan-Ku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit
batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam.
26 Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar dari
padamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal,
demikianlah firman TUHAN.
27 Angkatlah panji-panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara
bangsa-bangsa, persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan
Babel, kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya--Ararat, Mini dan
Askenas--angkatlah seorang panglima melawannya, tampilkanlah kuda
seperti kawanan belalang!
28 Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya, raja-raja Media
beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap negeri
yang di bawah kuasanya!
29 Bumi berguncang dan bergetar, sebab rancangan TUHAN terhadap Babel
sedang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat
tandus yang tidak berpenduduk.
30 Pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang, mereka tinggal
duduk di kubu-kubu pertahanan, kegagahberanian mereka sudah
lenyap, mereka sudah menjadi seperti perempuan. Tempat-tempat
tinggalnya sudah terbakar, palang-palang pintunya sudah patah!
31 Pesuruh-pesuruh cepat berlari susul-menyusul, pembawa-pembawa
kabar susul-menyusul, untuk mengabarkan kepada raja Babel, bahwa
kotanya telah direbut dari segala penjuru,
32 tempat-tempat penyeberangan telah diduduki, benteng-benteng
pertahanan telah dihanguskan dengan api, prajurit-prajurit telah
menjadi gempar.
33 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Puteri
Babel adalah seperti tempat pengirikan pada waktu orang
menginjak-injaknya! Sedikit waktu lagi akan datang waktu panen
baginya.
34 Aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar, raja Babel,
diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti
ular naga, ia memenuhi perutnya dengan pengananku yang enak-enak,
ia membuangkan aku.
35 Biarlah penggagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel,
begitulah hendaknya berkata penduduk Sion, biarlah darahku
tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim, begitulah hendaknya
berkata Yerusalem.
36 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku akan
memperjuangkan perkaramu, dan akan melakukan pembalasan untukmu:
Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber
airnya;
37 Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian
serigala-serigala tempat kengerian dan suitan, tanpa penduduk.
38 Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda, menggeram
seperti anak-anak singa;
39 jika mereka merasa panas, Aku akan menyediakan perjamuan bagi
mereka, akan membuat mereka mabuk, supaya mereka menjadi pusing
dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun
lagi, demikianlah firman TUHAN.
40 Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak
kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan.
41 Betapa Sesakh direbut, dan negeri pujian seluruh bumi diduduki!
Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa!
42 Laut telah naik meliputi Babel, gelombang-gelombangnya yang
menderu telah melingkupinya.
43 Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang
kering dan padang belantara, negeri yang tidak didiami oleh
seorangpun dan yang tidak dilewati oleh seorang manusiapun.
44 Aku akan menghukum dewa Bel di Babel, dan akan mengeluarkan dari
mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi
mengalir kepadanya, tembok Babelpun sudah runtuh.
45 Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umat-Ku! Hendaklah setiap
orang menyelamatkan nyawanya dari murka TUHAN yang menyala-nyala
itu!
46 Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar
di negeri: apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian
kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa
lalim melawan penguasa lalim.
47 Sebab itu sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa Aku akan
menghukum patung-patung Babel; seluruh negerinya akan menjadi malu
dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya.
48 Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan
bersorak-sorai tentang Babel, apabila dari utara datang kepadanya
para perusak itu, demikianlah firman TUHAN.
49 Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di
antara Israel sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh
di seluruh bumi oleh karena Babel.
50 Kamu, orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah
berhenti! Ingatlah dari jauh kepada TUHAN dan biarlah Yerusalem
timbul lagi dalam hatimu:
51 Kami malu, sebab kami telah mendengar tentang aib, noda meliputi
muka kami, sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat
kudus di rumah TUHAN.
52 Sebab itu sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman
TUHAN, bahwa Aku akan menghukum patung-patungnya, dan di seluruh
negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam.
53 Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak
terhampiri di tempat tingginya, atas perintah-Ku akan datang para
perusak kepadanya, demikianlah firman TUHAN.
54 Dengar! Ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang
Kasdim!
55 Sebab TUHAN merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar.
Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan
suaranya bertambah ribut,
56 namun atas Babel akan datang perusak, para pahlawannya akan
tertangkap dan busur-busurnya akan hancur, sebab TUHAN adalah
Allah pembalas, tentulah Ia akan mengadakan pembalasan!
57 Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya,
para bupatinya, para pembesarnya dan para pahlawannya, sehingga
mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan
bangun-bangun lagi, demikianlah firman Sang Raja yang TUHAN
semesta alam nama-Nya.
58 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Tembok-tembok tebal Babel
akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan
dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk
yang sia-sia dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja."
59 Pesan yang diberikan nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin
Mahseya, ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia, raja Yehuda, ke
Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya--Seraya waktu
itu adalah kepala perlengkapan.
60 Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka
yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di
sini mengenai Babel. --
61 Kata Yeremia kepada Seraya: "Jika engkau tiba di Babel, maka
ikhtiarkanlah, supaya engkau dapat membacakan segala perkataan
ini,
62 dan katakanlah: TUHAN, Engkau telah berfirman tentang kota ini
bahwa Engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang
diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini
akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya!
63 Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah
sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah
sungai Efrat
64 sambil berkata: Beginilah Babel akan tenggelam, dan tidak akan
timbul-timbul lagi, oleh karena malapetaka yang Kudatangkan
atasnya." Sampai di sinilah perkataan-perkataan Yeremia.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Persekutuan Pembaca Alkitab
e-SH Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
---

Anda terdaftar dalam i-kan-akar-santapan-harian sebagai [stefanus.777.renungan@blogger.com]
Untuk berhenti, silakan forward pesan ini ke leave-4981980-4407379.a48c7cdc0d4a88c1ce6ec770adb0f694@hub.xc.org

0 komentar:

Posting Komentar